Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Brottsförebyggande arbete

Lekebergs kommun arbetar aktivt tillsammans med polisen för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Kommunen arbetar i samverkan med lokalpolisområde Örebro efter arbetsmetoden Effektiv samordning för trygghet (EST). EST är är ett systematiskt och kunskapsbaserat arbetssätt som riktar sig mot situationellt trygghetsskapande arbete. Målet med EST är att minska och
förebygga otrygghet genom tidiga insatser.

För att uppnå målet krävs det ett strukturerat arbetssätt och samarbete kring:
● Informationsinsamling, minst en gång per månad
● Analys av lägesbild
● Insatser
● Uppföljning
● Återkoppling

I Lekebergs kommun leder säkerhetsstrategen och kommunpolisen arbetet med EST.