Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa och behöver hjälp bör du kontakta barn- och familjeenheten för att fråga om råd eller göra en anmälan. Om du ej bestämt dig för om du vill anmäla kan du enbart beskriva din oro för barnet innan du tar beslut om detta. Vid en sådan konsultation ska barnets identitet vara anonym och att som privatperson ska du inte tala om ditt namn. Annars kan din oro tas som en anmälan.

Socialsekreterare når du via Kontaktcenter, 0585-487 00. Om du har akut oro för ett barn eller ungdom efter kontorstid, kvällar och helger ringer du socialjouren i Örebro på telefonnummer 019-21 41 05.

Att tänka på vid orosanmälan
Du behöver inte själv ha bevis för att barnet far illa. Det räcker med din oro eller misstanke.

Personal som arbetar i verksamheter där det finns barn och ungdomar är skyldiga enligt socialtjänstlagen att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn eller en ungdom inte har det bra.

Det är socialtjänstens skyldighet att utreda situationen och avgöra vilket stöd eller skydd som barnet eventuellt behöver.