Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kommunrapporter från RF-SISU Örebro län

Varje år sammanställer RF-SISU Örebro län en kommunrapport för respektive kommun i distriktet. Syftet med rapporten är att samla och presentera statistik över områden som är relevanta utifrån RF-SISU Örebro läns arbete med idrott och folkhälsa. Resultaten ska dels vara ett internt underlag för organisationens egna prioriteringar, och dels ett kunskapsunderlag som kan förmedlas till politiker, tjänstepersoner, föreningslivet och andra intressenter.

Kommunrapporter 2020

2020 Kommunrapport AskersundPowerpoint

2020 Kommunrapport HallsbergPowerpoint

2020 Kommunrapport KumlaPowerpoint

2020 Kommunrapport LaxåPowerpoint

2020 Kommunrapport LekebergPowerpoint

Kommunrapporter 2019

2019 Kommunrapport AskersundPowerpoint

2019 Kommunrapport HallsbergPowerpoint

2019 Kommunrapport KumlaPowerpoint

2019 Kommunrapport LaxåPowerpoint

2019 Kommunrapport LekebergPowerpoint

Kommunrapporter 2015

2015 Kommunrapport AskersundPDF

2015 Kommunrapport HallsbergPDF

2015 Kommunrapport KumlaPDF

2015 Kommunrapport LaxåPDF

2015 Kommunrapport LekebergPDF