Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:30
fre 8:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:00

Nyhetsbrev och Folkhälsonytt

Här hittar du våra nyhetsbrev som skickas ut fem gånger om året. I dessa beskriver vi vad som är på gång i Sydnärke inom folkhälsoområdet. I Folkhälsonytt kan du läsa en sammanställning av nationella och regionala folkhälsonyheter, liksom krönikor från våra medarbetare!

Utdrag ur nyhetsbrev oktober 2019:

Under åren 2018-2020 pågår ett utvecklingsarbete kring att stärka samverkan mellan elevhälsa, socialtjänst samt hälso- och sjukvården. Utvecklingsarbetet finansieras av Skolverket och Socialstyrelsen, och går under namnet TSI – tidiga och samordnade insatser för barn och unga. Som ett led i arbetet har fyra av våra kommuner genomfört en samverkansenkät, där personal inom elevhälsa, IFO samt rektorer för förskola fått besvara frågeställningar kring hur de uppfattar samverkan mellan verksamheterna och vilken grad av tilltro de har till övriga verksamheter.

På frågan "Hur upplever du att samverkan mellan elevhälsa/förskola och socialtjänst fungerar?" visar det sammanvägda resultatet (från de tre kommuner som är klara med analysen) runt 5 på en skala från 1-10, där 10 innebär att samverkan fungerar mycket bra. På frågan " Vilken grad av tillit har du för den verksamhet du själv inte tillhör?" ligger resultatet något högre, runt 6. Enkäten kommer att genomföras igen under 2020 för att mäta effekten av de insatser som genomförs för att främja samverkan.

Här kan du läsa nyhetsbrevet i sin helhetPDF

Folkhälsonytt

Nyhetsbrev 2019

Nyhetsbrev 2018

Nyhetsbrev 2017

Nyhetsbrev 2016

Nyhetsbrev 2015

Nyhetsbrev 2014

Nyhetsbrev 2013