Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Nyhetsbrev och Folkhälsonytt

Här hittar du våra nyhetsbrev som skickas ut fem gånger om året. I dessa beskriver vi vad som är på gång i Sydnärke inom folkhälsoområdet. I Folkhälsonytt kan du läsa en sammanställning av nationella och regionala folkhälsonyheter, liksom krönikor från våra medarbetare!

Utdrag ur nyhetsbrev april 2019:

Under mars månad har två ELSA-workshops hållits för elevhälsoteamen i våra fem kommuner. Sammanlagt deltog ca 140 personer, bl.a. kuratorer, skolsköterskor, skolkuratorer, specialpedagoger elevhälsochefer och rektorer. ELSA står för elevhälsosamtal sammanställt och analyserat, och handlar om att samla in svaren från de hälsoenkäter som elever i förskoleklass, åk 4, åk 7 och år 1 gymnasiet besvarar i samband med hälsosamtalet hos skolsköterskan. Resultaten sammanställs och blir ett verktyg och stöd i skolans systematiska kvalitetsarbete. Det kan också fungera som underlag vid beslut och prioriteringar i kommunerna. Syftet med workshopen var att stärka skolornas hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Här kan du läsa nyhetsbrevet i sin helhetPDF

Folkhälsonytt

Nyhetsbrev 2019

Nyhetsbrev 2018

Nyhetsbrev 2017

Nyhetsbrev 2016

Nyhetsbrev 2015

Nyhetsbrev 2014

Nyhetsbrev 2013