Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Nyhetsbrev och Folkhälsonytt

Här hittar du våra nyhetsbrev som skickas ut fyra gånger om året. I dessa beskriver vi vad som är på gång i Sydnärke inom folkhälsoområdet. I Folkhälsonytt kan du läsa en sammanställning av nationella och regionala folkhälsonyheter, liksom krönikor från våra medarbetare!

Utdrag ur nyhetsbrev mars 2021

Digital länsdelskonferens Folkhälsa – Hur är läget? Under 2021 kommer den årliga länsdelskonferensen med fokus på folkhälsa ske digitalt i två delar. Fokus i år kommer vara barn och ungas hälsa och rikta sig till alla verksamma i Sydnärkes fem kommuner. Del 1 kommer anordnas 23 april 8.00–12.00. Under denna dag vill vi lyfta flera olika teman, bland annat statistik från Liv och hälsa ung som i år finns tillgängligt i en interaktiv rapport, arbetet kring psykisk hälsa och vilken betydelse idrotten har i kommunerna. Allt med fokus på barn och unga i Sydnärke! Klicka här för mer information! Del 2 kommer anordnas i augusti, program och anmälan till den kommer senare i vår.

Äldresatsning Sydnärke. Under våren kommer en digital äldresatsning genomföras via Teams i Sydnärke för målgruppen 65+. Bakom satsningen står Sydnärkes folkhälsoteam tillsammans med RF-SISU Örebro län. Varannan vecka kommer en föreläsning eller ett lättare rörelsepass att genomföras. Uppstarten sker den 18 mars, och satsningen avslutas den 10 juni. Klicka här för mer information!

Projekt VINR (våld i nära relationer) 2021 – fokus ungas relationer. Syftet med projektet är att arbeta länsövergripande för att skapa långsiktiga strukturer för det preventiva arbetet rörande VINR. Kompetenshöjande insatser är en del i projektet och en utbildningsserie riktad till personal som möter barn och unga kommer starta upp 28 april med föreläsningar av Nina Rung. Klicka här för mer information!

Kunskapslyft Barnkonventionen som lag för förtroendevalda. Sydnärkes barnrättsnätverk fick hösten 2019 medel genom Länsstyrelsen för att genomföra ett kunskapslyft kring Barnkonventionen som lag i Sydnärkes fem kommuner. Under hösten 2020 genomfördes fem halvdagsutbildningar riktade till tjänstepersoner. Projektet har förlängts med målet att genomföra två digitala kunskapslyft för förtroendevalda i Sydnärke under 2021, första tillfället kommer genomföras under våren och andra tillfället under hösten. Inbjudan kommer gå ut till kommunerna under vecka 10.

Sydnärkes barnrättsnätverk. Nätverket startade 2019 och har under 2020 varit ersatt av kunskapslyftet kring Barnkonventionen som lag riktat till tjänstepersonal, en satsning som nätverkets arbetsgrupp arbetat med. Nätverket kommer kallas till möte den 22 april där vi tillsammans diskuterar det vidare arbetet med barnrättsfrågor i Sydnärkes kommuner.

Utveckling av Sydnärkes ungdomsråd. Under hösten 2020 togs beslut om att pausa Sydnärkes ungdomsråd, på grund av den rådande pandemin. Under hösten 2020 har det istället arbetats med utveckling, och det kommer att pågå även under våren 2021 där elevrådsdialoger planeras att genomföras. Fokus är att eleverna får komma med input och idéer på hur de vill vara med och påverka. Vi hoppas att under hösten kunna starta upp ett utvecklat koncept!

Här kan du läsa nyhetsbrevet i sin helhetPDF

Folkhälsonytt

Nyhetsbrev 2021

Nyhetsbrev 2020

Nyhetsbrev 2019

Nyhetsbrev 2018

Nyhetsbrev 2017

Nyhetsbrev 2016

Nyhetsbrev 2015

Nyhetsbrev 2014

Nyhetsbrev 2013