Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Nyhetsbrev och Folkhälsonytt

Här hittar du våra nyhetsbrev som skickas ut fyra gånger om året. I dessa beskriver vi vad som är på gång i Sydnärke inom folkhälsoområdet. I Folkhälsonytt kan du läsa en sammanställning av nationella och regionala folkhälsonyheter, liksom krönikor från våra medarbetare.

Utdrag ur nyhetsbrev juni 2022

Sydnärke

Suicidprevention
Varje kommun i Sydnärke har en arbetsgrupp som arbetar med framtagandet av ett styrdokument gällande suicidprevention. Vissa arbetsgrupper arbetar med koppling till andra styrdokument, exempelvis hållbarhetsprogram. Generellt sett i kommunernas arbete diskuteras det om att suicidpreventionsarbetet ska vara brett och att både genomsyras av ett medborgarperspektiv samt ett chefs- och medarbetarperspektiv. Styrdokumenten i majoriteten av kommunerna i Sydnärke väntas vara klara hösten 2022.

YAM
YAM (Youth Aware of Mental health) ska under hösten genomföras i åk 8 på Lekebergsskolan i Lekeberg, Sjöängsskolan i Askersund samt Centralskolan i Laxå. Sydnärke har behov av fler personer som kan hålla YAM på skolorna för att möta upp behovet, därför bjuder länets arbetsgrupp in till en kostnadsfri medhjälparutbildning, se mer under viktiga datum nedan.

Feriepraktik
Under tre veckor i juni har Sydnärkes folkhälsoteam förstärkning av tre ferier. Ferierna är 16–17 år och bor i Lekebergs kommun. Uppdraget är att bearbeta och sammanställa materialet från diskussionerna från Elevriksdagen (läs mer om Elevriksdagen nedan). Arbetet sammanställs i en rapport som kommer ligga till grund för en presentation för tjänstepersoner och politiker i kommunen under deras sista arbetsdag 1 juli. Sofie Hedberg och Julia Olsson handleder ferierna och kommer också att se till att sprida rapporten till de andra kommunerna i Sydnärke efter feriernas presentation.

Elevriksdag maj 2022

Den 19 maj genomfördes Elevriksdagen på Sjöängen, Askersund. Elevriksdagen är en del av arbetet för att utöka ungas delaktighet och inflytande i samhället gällande frågor som rör dem och deras liv. Under dagen fanns det representation från alla högstadieskolor i Sydnärke, samt Alléskolan. Även förtroendevalda och tjänstepersoner från kommunerna deltog. Under förmiddagen lyssnade vi på en föreläsning med Andreas Jonsson gällande online-attityder samt en föreläsning med Nina Rung gällande våld i ungas relationer. Under eftermiddagen genomfördes diskussioner utifrån fyra olika teman; online-attityder, våld i ungas relationer, psykisk hälsa och mötesplatser/aktiviteter för unga. Syftet med detta var att en dialog skulle skapas mellan de unga och förtroendevalda/tjänstepersoner.

Viktiga datum

12 och 19 oktober, Cannabis på schemat

Örebro kommun öppnar upp för skolpersonal från länets skolor att delta på deras utbildning ”Cannabis på schemat” som äger rum under två tillfällen under hösten. Datum för utbildningstillfällena är 12 oktober 13:00-16:00 samt den 19 oktober 08:30-16:00. Syftet är att höja skolpersonals kompetens kring cannabis och att lärare ska få ta del av förslag på lektionsupplägg med cannabis som tema. Anmälan görs senast 30 september och mer infomation finns här! Pdf, 319.4 kB.

Här kan du läsa nyhetsbrevet i sin helhet Pdf, 217.5 kB.

Folkhälsonytt

Nyhetsbrev 2022

Nyhetsbrev 2021

Nyhetsbrev 2020

Nyhetsbrev 2019

Nyhetsbrev 2018

Nyhetsbrev 2017

Nyhetsbrev 2016

Nyhetsbrev 2015

Nyhetsbrev 2014

Nyhetsbrev 2013

Text