Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Nyhetsbrev och Folkhälsonytt

Här hittar du våra nyhetsbrev som skickas ut fyra gånger om året. I dessa beskriver vi vad som är på gång i Sydnärke inom folkhälsoområdet. I Folkhälsonytt kan du läsa en sammanställning av nationella och regionala folkhälsonyheter, liksom krönikor från våra medarbetare!

Utdrag ur nyhetsbrev juni 2021

Digital länsdelskonferens Folkhälsa del 2 – Hur är läget?

Under 2021 kommer den årliga länsdels-konferensen med fokus på folkhälsa ske digitalt i två delar. Fokus i år är barn och ungas hälsa och riktar sig till alla verksamma i Sydnärkes fem kommuner. Nu är det snart dags för del 2 som kommer handla om pågående arbeten i Sydnärke. Ni kommer få höra polisen och folkhälsoteamet berätta om respektive organisations arbete och ni kommer även få ta del av resultatet från en forskningsstudie kring ungdomars psykiska hälsa i relation till Covid-19-pandemin genom Högskolan i Väst. Klicka här för program! Pdf, 781.2 kB.

Digital upptakt seniorfestivalen

Måndagen den 24 maj genomfördes en digital upptakt inför Seniorfestivalen i Sydnärke. Seniorfestivalen kommer att äga rum under Balansera-mera-veckan, vilket är vecka 40. Under upptakten var det uppslutning från alla fem kommuner, och de som deltog var kommunanställda samt personer från civilsamhället. Alla kommuner planerar att genomföra aktiviteter under Seniorfestivalen.

Kunskapslyft barnkonventionen

Sydnärkes barnrättsnätverk genomför ett kunskapslyft kring barnkonventionen, och under hösten 2020 genomfördes fem halvdagsutbildningar riktade till tjänstepersoner i Sydnärkes kommuner. Den 31 maj genomfördes den första av två halvdagsutbildningar för förtroendevalda där många deltog från flera olika nämnder i våra kommuner. Sydnärkes folkhälsoteam kommer den 4 oktober erbjuda en likadan utbildning för att möjliggöra att så många som möjligt ska kunna delta. Samtliga utbildningar genomförs med Barnrättskonsulterna.

Rörelsegruppen

Under våren genomfördes den femte terminen av Rörelsegruppen där ett tiotal barn deltog varje vecka under hela vårterminen. Rörelsegruppen kommer fortsätta även under höstterminen och fortsatt tillhandhåller Hallsbergs gymnastikförening med gruppledare och lokal. Deltagare är barn, 8-12 år med övervikt och fetma, och barnen är från Kumla, Hallsberg och Askersund. Från hösten 2021 kommer även barn från Lekebergs kommun bjudas in.

Föräldraskap i Sverige

Föräldraprogrammet, Föräldraskap i Sverige, riktar sig till asylsökande och nyanlända föräldrar som har barn 0-18 år. Detta program kommer att startas upp i samtliga kommuner i Sydnärke under hösten 2021. Gruppledare för programmet är både personal från kommun och studieförbund och gruppledarutbildningen genomförs i slutet av september 2021, därefter startas föräldragrupperna upp. Sydnärkes folkhälsoteam samordnar detta i sydnärkes fem kommuner.

Här kan du läsa nyhetsbrevet i sin helhet Pdf, 670.7 kB.

Folkhälsonytt

Nyhetsbrev 2021

Nyhetsbrev 2020

Nyhetsbrev 2019

Nyhetsbrev 2018

Nyhetsbrev 2017

Nyhetsbrev 2016

Nyhetsbrev 2015

Nyhetsbrev 2014

Nyhetsbrev 2013