Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Nyhetsbrev och Folkhälsonytt

Här hittar du våra nyhetsbrev som skickas ut fem gånger om året. I dessa beskriver vi vad som är på gång i Sydnärke inom folkhälsoområdet. I Folkhälsonytt kan du läsa en sammanställning av nationella och regionala folkhälsonyheter, liksom krönikor från våra medarbetare!

Utdrag ur nyhetsbrev december 2020:

Kompetenshöjande dag äldre

Den 7 december anordnade Sydnärkes folkhälsoteam tillsammans med RF-SISU Örebro län en digital kompetenshöjande förmiddag med temat hälsosamt åldrande. Deltagande under förmiddagen var personer från hela länet, förbund och frivilligorganisationer. Under tillfället var det föreläsningar som berörde regional statistik, alkohol, psykisk hälsa och fysisk aktivitet, allt med fokus på den äldre befolkningen.

Rörelsegruppen

Vi kan med glädje meddela att Rörelsegruppen som precis avslutat sin fjärde omgång nu i december kommer att fortsätta hela 2021. Rörelsegruppen är en aktivitetsgrupp för barn med fetma och syftar till att främja rörelseglädje och rörelseförståelse hos barnen. Responsen har varit mycket positiv från både vårdnadshavare, personal (på elevhälsa samt Barn- och ungdomsmottagningen) och barnen själva! Deltagare i Rörelsegruppen är barn från Kumla, Hallsberg och Askersund.

Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer (VINR) - nystartat nätverk Sydnärke

I Sydnärke har det under hösten startats upp ett nätverk berörande mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer (VINR). Alla fem kommuner i Sydnärke är representerade genom socialtjänsten. Nätverket tillskapades genom ett initiativ från Lekebergs kommun tillsammans med samtliga IFO-chefer och samordnas av Sydnärkes folkhälsoteam. En plattform för nätverket kommer att tas fram och nästkommande möte är den 13 januari med tema våldsutövare.

Ansökan om medel från Länsstyrelsen gällande arbetet med mäns våld mot kvinnor, VINR

Sydnärkes folkhälsoteam tillsammans med folkhälsoteamet norra Örebro län har sökt och beviljats medel under 2021 för projektet: Utveckling av samverkan gällande arbete kring mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer (VINR), i Sydnärke och norra Örebro län. Projektet ämnar att etablera en långsiktig samverkan i och mellan länsdelarna samt genomföra kompetenshöjande insatser.

Här kan du läsa nyhetsbrevet i sin helhet.PDF

Folkhälsonytt

Nyhetsbrev 2020

Nyhetsbrev 2019

Nyhetsbrev 2018

Nyhetsbrev 2017

Nyhetsbrev 2016

Nyhetsbrev 2015

Nyhetsbrev 2014

Nyhetsbrev 2013