Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Nyhetsbrev och Folkhälsonytt

Här hittar du våra nyhetsbrev som skickas ut fyra gånger om året. I dessa beskriver vi vad som är på gång i Sydnärke inom folkhälsoområdet. I Folkhälsonytt kan du läsa en sammanställning av nationella och regionala folkhälsonyheter, liksom krönikor från våra medarbetare!

Utdrag ur nyhetsbrev september 2021

Sydnärke

Rörelsegruppen

Det är för sjätte terminen i rad som Rörelsegruppen äntligen starta upp igen med ett tjugotal barn anmälda från Askersund, Hallsberg, Kumla och för första gången erbjuds barn från Lekeberg att delta. Rörelsegruppen är för barn, 8-12 år med övervikt och fetma och syftar till att främja rörelseglädje och rörelseförståelse hos barnen. Fortsatt tillhandhåller Hallsbergs gymnastikförening med gruppledare och lokal.

Liv och hälsa ung – ett år in i coronapandemin

Enkätundersökningen genomförs av Region Örebro län i samverkan med länets högstadie- och gymnasieskolor. I början av 2020 genomfördes undersökningen strax innan pandemin hade börjat eskalera, så för att följa upp om ungdomars livssituation såg annorlunda ut ett år senare med en världsomfattande pandemi genomfördes i början av 2021 en uppföljande undersökning i ett drygt tjugotal av länets skolor med elever i årskurs nio och gymnasiets år 2. Underlaget kan användas för att bättre förstå hur pandemin påverkar ungdomarnas vardag, vilket kan användas vid planering av hälso- och sjukvården, som ett stöd i det lokala folkhälsoarbetet samt i skolornas hälsofrämjande arbete. Klicka här för att komma till undersökningen.

Digital dialog med Familjerådgivningen i Örebro län

Under 2020 medverkade representanter från Familjerådgivningen vid ett möte med länets familjecentralssamordnare, och som en följd av mötet genomförs informationsmöten mellan Familjerådgivningen i Region Örebro län och yrkesverksamma vid familjecentralerna i respektive länsdel med start under hösten 2021. Målgrupp för dialogen är för verksamma inom familjecentral, elevhälsa och socialtjänst i Sydnärke.

MHFA

Mental Health First Aid (MHFA) kallas även Första hjälpen till psykisk hälsa och är ett utbildnings-program för personal med människonära yrken där kursdeltagaren lär sig ingripa vid kriser och uppmuntrar människor att söka lämplig psykiatrisk hjälp. Arbetet med MHFA är ett regionalt arbete där Sydnärkes folkhälsoteam har fått i uppdrag av länsdelsgruppen att driva arbetet i Sydnärke. En behovsinventering av utbildningen har genomförts och visade att behovet finns. Nästa steg är att hitta personer som kan gå instruktörsutbildningen.

Här kan du läsa nyhetsbrevet i sin helhet Pdf, 573.3 kB.

Folkhälsonytt

Nyhetsbrev 2021

Nyhetsbrev 2020

Nyhetsbrev 2019

Nyhetsbrev 2018

Nyhetsbrev 2017

Nyhetsbrev 2016

Nyhetsbrev 2015

Nyhetsbrev 2014

Nyhetsbrev 2013