Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
fre 8:00 - 12.00, 13:00 - 16:00

Stängt för lunch 12:00 - 13:00

Nyhetsbrev och Folkhälsonytt

Här hittar du våra nyhetsbrev som skickas ut fem gånger om året. I dessa beskriver vi vad som är på gång i Sydnärke inom folkhälsoområdet. I Folkhälsonytt kan du läsa en sammanställning av nationella och regionala folkhälsonyheter, liksom krönikor från våra medarbetare!

Utdrag ur nyhetsbrev juni 2020:

Grundutbildning om barnkonventionen - från ord till handling. Den 12 oktober har du som anställd i Sydnärkes kommuner möjlighet att öka din kompetens om barnkonventionen för att kunna tillgodose barnets bästa i alla beslut. Grundutbildningen om barnkonventionen ger grundläggande kunskap om barnkonventionen och innebörden av konventionen som svensk lag. Utbildaren Emma Fagerstrand från barnrättskonsulterna utgår från de vägledande principerna och de artiklar som har särskild relevans för den aktuella verksamheten och stort fokus läggs på tillämpning av konventionen. Klicka här för mer information och för anmälan. Varmt välkomna!

Sydnärkes ungdomsråd. Sydnärkes ungdomsråd har under ännu ett år genomförts, med syftet att utöka ungas delaktighet i politiska beslutsprocesser. Inom ungdomsrådet har tre huvudaktiviteter genomförts 2019-20; uppstartsträff, dialogmöten och avslutning. Från länsdelen har elevrepresentanter från länsdelens gymnasie- och högstadieskolor deltagit, samt lokala politiker från respektive barn- och utbildningsnämnd och Sydnärke utbildningsförbund. De teman som diskuterats under dialogmötena har varit ANDT, arbetsmiljö för elever samt psykisk ohälsa. Dokumentation från träffarna och slutrapporten kan läsas i sin helhet på vår hemsida här.

Rörelsegruppen. Aktivitetsgruppen för barn med fetma, kunde genomföras som planerat under våren trots Covid-19. Aktiviteterna hölls utomhus och vi har återigen fått mycket fin och positiv respons från deltagande barn och vårdnadshavare. Med glädje kan vi berätta att Länsdelsgruppen (som är styrgrupp) godkänt budgetförslaget och att vi kommer erbjuda barn från Kumla, Hallsberg och Askersund ytterligare en termin under hösten 2020! Rörelsegruppen syftar till att främja rörelseglädje och rörelseförståelse för barn med fetma (isoBMI 30 samt barn och unga på gränsen mellan fetma och övervikt) i åldern 8-12 år.

Här kan du läsa nyhetsbrevet i sin helhetPDF

Folkhälsonytt

Nyhetsbrev 2020

Nyhetsbrev 2019

Nyhetsbrev 2018

Nyhetsbrev 2017

Nyhetsbrev 2016

Nyhetsbrev 2015

Nyhetsbrev 2014

Nyhetsbrev 2013