• Test av Viktigt Meddelande - externt Läs mer

Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Nyhetsbrev och Folkhälsonytt

Här hittar du våra nyhetsbrev som skickas ut fem gånger om året. I dessa beskriver vi vad som är på gång i Sydnärke inom folkhälsoområdet. I Folkhälsonytt kan du läsa en sammanställning av nationella och regionala folkhälsonyheter, liksom krönikor från våra medarbetare!

Utdrag ur nyhetsbrev februari 2019:

Fyra av länsdelens kommuner beviljades under 2018 utvecklingsmedel från Skolverket och Socialstyrelsen för ett treårigt arbete som syftar till att stärka samverkan mellan elevhälsa, socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Arbetet går under benämningen TSI, vilket står för Tidiga och samordnade insatser till barn och unga. I samtliga berörda kommuner finns det parallellt olika typer av pågående uppdrag kring att förbättra samverkan främst mellan skola och IFO, vilka delvis kan finansieras med dessa utvecklingsmedel (till exempel förvaltningsöverskidande kompetensutveckling).

En arbetsgrupp med representanter från berörda verksamheter i respektive kommun samt Barn- och ungdomsmottagning och samtalsmottagningen (6-14 år) inom Region Örebro län genomför just nu en kartläggning kring främjandet av psykisk hälsa inom ramen för TSI-arbete. Kartläggningen omfattat bland annat en fördjupning i aktuell statistik, kortintervjuer med föräldrar och barn på samtalsmottagningen, samt en enkätundersökning kring samverkan och tillit (se mer info nedan). Arbetsgruppen tar också fram goda exempel på samverkansmodeller och arbetssätt både inom länsdelen, regionalt och nationellt. Hela utvecklingsarbetet planeras att presenteras på en spridningskonferens under 2020.

Här kan du läsa nyhetsbrevet i sin helhetPDF

Folkhälsonytt

Nyhetsbrev 2019

Nyhetsbrev 2018

Nyhetsbrev 2017

Nyhetsbrev 2016

Nyhetsbrev 2015

Nyhetsbrev 2014

Nyhetsbrev 2013