Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Nyhetsbrev och Folkhälsonytt

Här hittar du våra nyhetsbrev som skickas ut fem gånger om året. I dessa beskriver vi vad som är på gång i Sydnärke inom folkhälsoområdet. I Folkhälsonytt kan du läsa en sammanställning av nationella och regionala folkhälsonyheter, liksom krönikor från våra medarbetare!

Utdrag ur nyhetsbrev september 2020:

Digital grundutbildning om barnkonventionen - från ord till handling. Den 12 oktober har du som anställd i Sydnärkes kommuner möjlighet att öka din kompetens om barnkonventionen för att kunna tillgodose barnets bästa i alla beslut. Utbildaren Emma Fagerstrand från barnrättskonsulterna utgår från de vägledande principerna och de artiklar som har särskild relevans för den aktuella verksamheten och stort fokus läggs på tillämpning av konventionen. Klicka här för mer information och för anmälan.

Föräldraskap i Sverige. I våras skrevs en gemensam ansökan där representanter från hela länets folkhälsoteam, Region Örebro län (Område välfärd och folkhälsa) samt Örebro läns Bildningsförbund (ÖLBF) var involverade. Syftet med ansökan var att implementera föräldraskapsstödsprogrammet ”Föräldraskap i Sverige” som tydliggör hur föräldraskapet fungerar i Sverige utifrån barns rättigheter och föräldrars ansvar. Vi kan med glädje meddela att projektet blev beviljat medel och startas nu upp i länet!

Rörelsegruppen. Vi kan gladeligen berätta att Rörelsegruppen har startat upp för fjärde terminen och fortsatt tillhandhåller Hallsbergs gymnastikförening med gruppledare och lokal. Rörelsegruppen är en aktivitetsgrupp för barn med övervikt och fetma och syftar till att främja rörelseglädje och rörelseförståelse hos barnen. Deltagare i Rörelsegruppen är barn från Kumla, Hallsberg och Askersund.

Fallkampanjsveckan. I oktober under vecka 40 är det dags för årets fallkampanjsvecka, ”Balansera-mera”. Trots inställda seniorfestivaler i Sydnärkes kommuner, på grund av Covid-19, kommer kampanjen att spridas digitalt eller via post-utskick. Årets kampanj har fokus på mat, motion och medicin. Det är viktigt att äta näringsrikt för att behålla muskelstyrka och balans där information om vad vi äter och dricker och vilka näringsbehov som ökar i takt med stigande ålder är viktigt. Motion i form av balans- och styrketräning för att få bättre balans minskar risken för fallolyckor. Delen kring medicin handlar om läkemedels påverkan på balansen. Klicka här för mer information.

Här kan du läsa nyhetsbrevet i sin helhet.PDF

Folkhälsonytt

Nyhetsbrev 2020

Nyhetsbrev 2019

Nyhetsbrev 2018

Nyhetsbrev 2017

Nyhetsbrev 2016

Nyhetsbrev 2015

Nyhetsbrev 2014

Nyhetsbrev 2013