Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Hälsosamt åldrande

Ett hälsosamt åldrande handlar om att äldre ska ha förutsättningar för ett självständigt liv med hög livskvalitet så länge som möjligt. Ett hälsosamt åldrande grundas på dessa fyra hörnpelare: goda kostvanor, fysisk aktivitet, social gemenskap och meningsfullhet.

Arbete rikat mot äldre som målgrupp

Sverige har en åldrande befolkning, en fjärdedel av be­folkningen beräknas vara 65 år eller äldre år 2050. Den demografiska utvecklingen skapar ett behov av att bibehålla en god hälsa hos den äldre befolkningen för att bevara livskvalitet och oberoende, men också för att hålla nere samhällskostnader för äldreomsorg och sjukvård. 

Äldrenätverk Sydnärke

Nätverket samordnas av Sydnärkes folkhälsoteam samt RF-SISU Örebro län och det finns representation från alla fem kommuner i Sydnärke. Syftet med nätverket är att genom samverkan över kommungränserna i Sydnärke främja ett hälsosamt åldrande bland kommunernas medborgare. Bland annat ligger fokus på kompetensutveckling samt arbete med Seniorfestivalen, Balansera mera, vilket är vecka 40, och är en fallkampanj.

Seniorkraft

Konceptet startade 2014 för första gången som ett pilotprojekt i Laxå kommun med mål att främja ett hälsosamt åldrande. Idag är det aktuellt i Askersund, Hallsberg och Kumla. Det övergripande syftet med Seniorkraft är att genom samverkan stärka ett hälsosamt åldrande för personer i tredje åldern via de fyra hörnpelarna för ett hälsosamt åldrande; goda matvanor, fysisk aktivitet, social samvaro och stöd samt meningsfull tillvaro. Under 2020 samt våren 2021 har detta legat på is på grund av pandemin. Seniorkraft planeras att startas upp i berörda kommuner under hösten 2021.

Generell äldresatsning

Satsningen genomförs under vårterminen 2021. Sydnärkes folkhälsoteam tillsammans med RF-SISU Örebro län står bakom satsning. Satsningen sänds digitalt via Teams och riktar sig till målgruppen 65+. Fokus är på ett mer hälsosamt åldrande och kommer bland annat att bestå av föreläsningar varierat med lättare rörelsepass.