Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Boupptäckning och dödsboanmälan

Dödsboanmälan eller bouppteckning

När en person har avlidit ska en bouppteckning upprättas inom tre månader. Bouppteckningen skickas till Skatteverket för registrering. Information finns hos Skatteverket och på deras webbplats.

Om den avlidne äger fast egendom (fastighet, tomträtt) måste en bouppteckning göras. Detsamma gäller om någon av dödsbodelägarna begär att en bouppteckning ska göras. Om den avlidnes tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet kan bouppteckning ersättas med dödsboanmälan.

Utredning och värdering vid dödsboanmälan

Dödsboutredaren behöver som regel göra hembesök i den avlidnes bostad för att få en uppfattning om det finns lösöre av betydande värde. Är värderingsfrågan svår ska dödsboet ordna och bekosta värdering. Viktigt är att ingen får beträda bostaden eller avyttra lösöre innan hembesöket har gjorts. Om bostaden är tömd och städad före hembesöket kan det medföra att dödsboanmälan inte kan genomföras. Om den avlidne bott i ett av kommunens särskildas boenden krävs inget hembesök. Dödsboanmälan är kostnadsfri.

Viktigt att tänka på när en dödsboanmälan görs

Den avlidne ska ha varit folkbokförd i kommunen vid dödsfallet.
Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas till att betala begravningen.
Spara alla kvitton gällande begravningskostnader.
Betala inga fakturor efter dödsdagen.
Säg upp eventuella autogiron och stående överföringar hos banken.
Säg upp lägenhetskontrakt, elavtal, telefonabonnemang mm.
Meddela fordringsägare att en dödsboutredning pågår, vilket förhindrar påminnelser.
Kontrollera om den avlidne har försäkringar som kan betala ut ersättning.

Om kriterierna för dödsboanmälan inte uppfylls ska en bouppteckning göras.

Dödsboanmälan kan inte göras om:

  • dödsboets tillgångar omfattar fastighet, bostadsrätt eller tomträtt i Sverige eller utomlands.
  • någon av dödsbodelägarna istället begär att en bouppteckning ska upprättas.
  • tillgångarna överstiger kostnaden för begravningen och uppskattad bouppteckningskostnad ska en bouppteckning göras.
  • efterforskning av den avlidnes tillgångar, exempelvis om det gått lång tid mellan dödsfallet och datum för ansökan om dödsboanmälan.
  • det finns testamente eller äktenskapsförord kan det vara skäl för att istället göra en bouppteckning.
  • underlag saknas från dödsbodelägare som styrker förutsättningar för dödsboanmälan.

Ekonomisk hjälp till begravningskostnader

Ansökan om ekonomisk hjälp till begravningskostnader kan göras först efter att dödsboets ekonomiska situation utretts via dödsboanmälan. Den högsta godtagbara kostnaden för begravning uppgår till 45% av prisbasbeloppet. Dödsboets tillgångar räknas av från den högsta godtagbara kostnaden och mellanskillnaden är det som kan beviljas. Om begravningskostnaden skulle vara lägre än den högsta godtagbara kostnaden är det mellanskillnaden av dödsboets tillgångar och begravningskostnaden som kan beviljas.

Om tillgångarna inte räcker till skäliga kostnader för begravning och gravsten har dödsboet möjlighet att ansöka om ekonomisk hjälp till begravningskostnader.

Så här gör du en dödsboanmälan

Ansökan om dödsboanmälan och ekonomisk hjälp hänvisas till handläggare inom Socialtjänsten, Lekebergs kommun. Handläggare nås via kommunens växel: 0585-487 00.