Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:30
fre 8:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:00

Psykisk funktionsnedsättning

Socialpsykiatrins målgrupper är personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De psykiska besvären påverkar det dagliga livet i hög grad och medför väsentliga svårigheter inom olika livsområden.

Vid behov samverkar Socialpsykiatrin med andra aktörer som till exempel arbetsförmedlingen, försäkringskassan, landstingets psykiatri och andra verksamheter inom kommunen.

Handläggaren fattar beslut om insats. Insatserna kan vara boendestöd och dagverksamhet.

Boendestöd

Boendestöd är ett socialt och pedagogiskt stöd i det egna hemmet och dess närmiljö. Stödet bygger på delaktighet och utformas individuellt.

Syftet är att du ska få stöd, hjälp och möjlighet att utvecklas för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det kan t.ex. vara stöd att få struktur i vardagliga sysslor eller stöd vid myndighets- och sjukvårdkontakter.

Dagverksamhet

På dagverksamheten ges möjlighet till meningsfull sysselsättning och social samvaro. Du får stöd att utveckla dina förmågor för att kunna gå vidare i återhämtningen. Verksamheten utgår från dina förutsättningar, behov och önskemål och är helt frivillig.

Exempel på aktiviteter på dagverksamheten är att delta i matlagningsgrupp, träna på gymmet, prova olika skapande aktiviteter, trädgårdsarbete och körsång. Det finns också möjlighet att prova olika upplevelserum som till exempel kan bidra till avslappning.

Ansöka och fråga

Du vänder dig till biståndshandläggaren med en muntlig eller skriftlig ansökan, där du talar om vad du vill ha hjälp med.