Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Psykisk funktionsnedsättning

Socialpsykiatrins målgrupper är personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De psykiska besvären påverkar det dagliga livet i hög grad och medför väsentliga svårigheter inom olika livsområden.

Vid behov samverkar Socialpsykiatrin med andra aktörer som till exempel arbetsförmedlingen, försäkringskassan, landstingets psykiatri och andra verksamheter inom kommunen.

Handläggaren fattar beslut om insats. Insatserna utförs av boendestödjare.

Boendestöd

Boendestöd är ett socialt och pedagogiskt stöd i det egna hemmet och dess närmiljö. Stödet bygger på delaktighet och utformas individuellt.

Syftet är att du ska få stöd, hjälp och möjlighet att utvecklas för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det kan t.ex. vara stöd att få struktur i vardagliga sysslor eller stöd vid myndighets- och sjukvårdkontakter.

Ansöka och fråga

Du vänder dig till biståndshandläggaren med en muntlig eller skriftlig ansökan, där du talar om vad du vill ha hjälp med.