Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Daglig verksamhet enligt LSS

Individ- och behovsanpassad verksamhet med fokus på dina förmågor och styrkor.

Daglig verksamhet vänder sig till dig med funktionsnedsättning och som är i yrkesverksam ålder, saknar arbete och inte utbildar sig. Verksamheten ska ge dig en intressant och meningsfull dag med möjlighet att utvecklas och växa som person.

Varje deltagare har en så kallad genomförandeplan, där du tillsammans med en handledare sätter upp mål, hur dessa uppnås samt vilket stöd som behövs. Genomförandeplanen följs upp regelbundet och ändras efter behov och önskemål.

Verksamheten har öppet under dagtid alla helgfria dagar. Den stänger några veckor på sommaren samt över jul och nyår.

I Lekebergs kommun finns följande verksamheter:


Ansökan om daglig verksamhet

För att ansöka om daglig verksamhet enligt LSS kontaktar du kommunens biståndshandläggare. En ansökan kan göras både skriftligt och muntligt.

Den som inte har rätt till daglig verksamhet enligt LSS kan prova att söka sysselsättning enligt Socialtjänstlagen.

Vid beviljad ansökan

Beslutet skickas då till ansvarig arbetsledare som kontaktar dig omgående. Tillsammans kommer ni överens om mål och innehåll.