Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:30
fre 8:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:00

Folkhälsodata

En viktig del i folkhälsoarbetet är att mäta, analysera och följa befolkningens hälsoutveckling. Det gör vi bland annat genom olika enkätundersökningar och den statistik som finns tillgänglig till exempel via Statistiska centralbyrån (SCB). Här kan du ta del av några av de presentationer som jämför Sydnärkes kommuner med övriga länet och riket.

ELSA

ELSA står för Elvhälsosamtal sammanställt och analyserat, och är en sammanställning av de enkäter som ligger till grund för skolsköterskornas hälsosamtal med elever i förskoleklass, åk 4, åk 7 samt år 1 på gymnasiet. Klicka här för att komma till presentationerna.

Folkhälsan i korthet

Folkhälsan i korthet är en sammanställning av demografiska bakgrundsfaktorer som är av hög vikt för befolkningens hälsoutveckling. Klicka här för att komma till presentationerna.

Liv & hälsa ung

Liv & hälsa ung är en enkätundersökning om ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Frågorna i undersökningen handlar bland annat om hälsa, skolförhållanden, familjerelationer, fritids- och matvanor, samt alkohol-, tobaks- och narkotikavanor. Liv & hälsa ung delas ut till alla elever i skolår 7 och 9 vid alla grundskolor och i år 2 på alla gymnasieskolor i Örebro län vart tredje år. Klicka här för att komma till presentationerna.

Liv & hälsa

Liv & hälsa är en befolkningsundersökning till den vuxna befolkningen i Örebro län. Undersökningen ger kunskap om livsvillkor, levnadsvanor, hälsa och vårdkontakter. Undersökningen genomfördes för femte gången år 2017, tidigare gjordes den år 2000, 2004, 2008 och 2012. Klicka här för att komma till presentationerna.

Kommunrapporter från Örebro läns Idrottsförbund (Ölif)

Varje år sammanställer Örebro läns idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna en kommunrapport för respektive kommun i distriktet. Syftet med rapporten är att samla och presentera statistik över områden som är relevanta utifrån ÖLIF/ SISU:s arbete med idrott och folkhälsa. Resultaten ska dels vara ett internt underlag för organisationens egna prioriteringar, och dels  ett kunskapsunderlag som kan förmedlas till politiker, tjänstepersoner, föreningslivet och andra intressenter.

Klicka här för att komma till presentationerna.