Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Lekebergs kommuns rehabteam

För din hälsa och trygghet!

Rehabteamet består av en arbetsterapeuter sjukgymnaster/fysioterapeuter och undersköterskor. Deras arbete grundar sig i att motivera och stötta personer som är i behov av träning kopplade till skador, sjukdomar eller försämrat allmäntillstånd.

Lekebergs kommuns rehabteam har sina lokaler på bottenplanet av kommunens vård- och omsorgsboende Linden.

Önskar du komma i kontakt med dagrehab vänligen kontakta verksamheten på telefonnumret: 0585-48779

Vad innebär rehab i Lekebergs kommun?

Rehabilitering är en målfokuserad, tidsbegränsad träning som utförs i en persons hem, närmiljö eller rehablokal. 

Träningen är anpassad efter individen och aktuell sjukdomsbild och syftar till att hela tiden tänja gränserna för individens förmågor. Träningen genomförs tillsammans med legitimerad eller delegerad personal. 

Syftet med rehabilitering är att få en snabb och trygg rehabilitering efter skada eller sjukdom. Forskning visar att rehabilitering som sker i en person vanliga miljö ger snabbare resultat och bibehållen funktion på längre sikt. 

Vem kan få rehabiliteringsstöd?

Har du legat på sjukhus, eller har du en skada/sjukdom som gör att du har svårt att klara av ditt vardagliga liv? Då kan vi erbjuda dig möjligheten att under en begränsad tid få stöd och träning av vårt rehabiliteringsteam. Vi erbjuder detta för att du ska få en ökad självständighet samtidigt som du kan känna dig trygg i din bostad. 

Vi erbjuder rehabilitering till dig som är: 

  • målinriktad och motiverad till träning 
  • bor i ordinärt boende 

Hur går det till?

En rehabiliteringsperiod är individuellt utformad. Du får träffa sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut och undersköterska som tillsammans med dig planerar din rehabilitering. 

Tillsammans utformar vi en rehabiliteringsplan med målsättning för din rehabilitering. Ett av huvudmålen är att du ska klara av dina vardagsaktiviteter hemma, såsom klädsel, hushållsbestyr, förflyttning och hygien. 

Teamet har också ett nära samarbete med övrig personal i hemsjukvården och hemtjänsten när det behövs. 

Hitta till dagrehab

Här nedan kan du se kartan över korttidsboendet Linden där dagrehab har sina lokaler. Klicka här för att komma åt den stora kartan