Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Boende för äldre, särskilt boende

55+ boende

Med 55+ boende menas bostäder som är till för äldre och har god tillgänglighet. Det är vanliga hyresrättslägenheter i hus där det finns tillgång till gemensamhetslokaler. I kommunen finns Björken som är centralt beläget i Fjugesta och Furuhöjden i Mullhyttan. För mer information kontakta Lekebergsbostäder.

Särskilt boende

Ett särskilt boende är till för dig som har omfattande behov av vård och omsorg. Ansökan om plats görs hos biståndshandläggaren. I Lekebergs kommun finns två särskilda boenden med olika inriktningar:

  • Lindens vårdboende med korttids/rehabiliteringsplatser
  • Oxelgården vårdboende med inriktning mot demens och korttidsplatser/växelvård.

På våra särskilda boenden finns det vårdpersonal dygnet runt och vid inflyttning kommer en av dessa att utses till din kontaktperson. Vi verkar för att möjliggöra en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra, när man inte längre klarar av att bo i det egna hemmet.

Gruppbostad - bostad med särskild service

Gruppbostad är ett boende för dig med funktionsnedsättning som beviljas enligt LSS. Läs mer om Gruppbostaden.

Lägenhet med särskild service

Lägenhet med särskild serviclägenhet är en boendeform för dig med funktionsnedsättning som behöver stöd och hjälp i det dagliga livet och beviljas enligt LSS. Läs mer om Lägenhet med särskild service enligt LSS.

Dagverksamhet

Dagverksamhet är till för dig som bor i ordinärt boende och har demenssjukdom eller demensliknande symtom. På Oxelgården finns dagverksamhet Gläntan. Gläntan är till för personer med demenssjukdom eller demensliknande symtom.