Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Anhörigstöd

Kommunens anhörigstöd erbjuder stöd till dig som tar hand om någon som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en funktionsnedsättning. Stödet finns även för dig som står nära någon med missbruk eller psykisk ohälsa. Stödet ska leda till ökad livskvalitet, både för dig som anhörig och den du vårdar.

Om du vill veta mer om vilket stöd som finns kan du vända dig till kommunens anhörigstöd på telefonnummer 0585-487 00.

Det går också bra att skicka e-post till:

Anhörigkonsulent

Studiecirkel för dig som är anhörig till närstående med demenssjukdom

Vi erbjuder studiecirklar kring bemötande och kommunikation vid demenssjukdom. Om du är intresserad av att delta är du välkommen att ta kontakt med studiecirkelledaren, telefon: 070-3334510.

Avlösning i hemmet som serviceinsats

Fri avlösning kan den få som vårdar en närstående som inte har insatser i form av dagvård eller växelvård. Uppdraget utförs måndag – söndag kl 08-22. Behov av avlösning aktualiseras hos biståndshandläggare.

Avlösning som biståndsbeslut och med stöd av LSS

Korttidsvistelse som avlösning enligt LSS kan erbjudas för att stödja dig som är anhörig till någon som omfattas av LSS lagen. Korttidsvistelse och växelvård finns också som avlösning för dig som vårdar någon som är långvarigt sjuk eller äldre.

För dessa insatser behövs ett beslut och du kan ansöka om hjälpen hos en biståndshandläggare som nås säkrast måndag – fredag 08.30-09.30 via kommunens växel, 0585-487 00.

Mer information

 

Anhöriglinjen – 0200-239 500. Behöver du råd och stöd i din situation som anhörig? Har du frågor om dina rättigheter? Vill du prata med en medmänniska? Anhörigas Riksförbunds Anhöriglinje finns till för dig. Måndag-Tisdag och Torsdag-Fredag 10.00 - 12.00 och 13.30 - 15.00. Onsdagar 19.00 - 21.00.

Information till barn och unga