Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Oxelgården

Telefon:

Arbetsterapeut 0585-489 19

Hus A, plan 1, 0585-488 81
Hus A, plan 2, 0585-488 82
Hus A, plan 3, 0585-488 83

Hus B, plan 2, 0585-488 72
Hus B, plan 3, 0585-488 73


E-post: 

Anna Gunnarsson, enhetschef
anna.gunnarsson@lekeberg.se

Adress:

Bangatan 8
716 30 Fjugesta 

Demensboende

Oxelgården är beläget i centrala Fjugesta med tillgång till grönytor och terrass. Oxelgården är ett särskilt boende för dig som har demenssjukdom. Boendet har 48 platser för permanent boende och korttidsboende/växelvård.

Lägenheterna hyrs ut med hyreskontrakt efter biståndsbeslut. Som boende i kommunens bostäder förväntas du ha en egen hemförsäkring. Du kan söka bostadstillägg hos försäkringskassan.

Personer som är över 65år söker bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd på Pensionsmyndigheten.

Olika boendeformer

Permanent boende

Hos oss har du möjlighet att få en permanent boendeplats.

Korttidsboende

En korttidsplats hos oss riktar sig till dig som har ett tillfälligt behov av hjälp.

Växelvård

Växelvårdsplatser går ut på att erbjuda stöd och hjälp till anhöriga som vårdar en närstående i hemmet. Under överenskommen tid bor man växelvis i sitt hem och hos oss.

Ansökan om särskilt boende

För att ansöka om särskilt boende enligt Socialtjänstlagen kontaktar du kommunens biståndshandläggare.   

Vid beviljad ansökan

När du fått beviljat din ansökan får du kontakt med ansvarig arbetsledare och tillsammans planerar ni flytten till boendet.

Hur du överklagar ett beslut.

Om du klickar på dokumenten nedan kan du se ritningar över våra lägenheter så du lättare kan planera flytten med egna möbler.

Ritning lägenhet med 1 rum (pdf) Pdf, 120.6 kB.
Ritning lägenhet med 2 rum (pdf) Pdf, 128.8 kB.

Boendet

Antal lägenheter

48

Tillåter husdjur

Beslut tas vid varje enskilt önskemål

Personal

På boendet arbetar undersköterskor, arbetsterapeut och sjuksköterska

Möbler

Lägenheterna är möblerade med säng, i övrigt möblerar du själv

 


För att ansöka om särskilt boende kontaktar du vår biståndshandläggare. När du fått din ansökan beviljad får du kontakt med ansvarig arbetsledare och tillsammans planerar ni flytten till boendet. Lägenheterna hyrs ut med hyrskontrakt efter biståndsbeslut. Som boende i kommunens bostäder förväntas du ha en egen hemförsäkring. Du kan ansöka om bostadstillägg hos Försäkringskassan.

Bild på mat


Mat och dryck
MatAll mat lagas i kommunens centralkök
Måltider Minst 4 måltider/dag varav två är tillagade varmrätter
Specialkost Laktosfritt, glutenfritt, lätttuggat mm erbjuds vid behov. Speciell mat förbereds inför högtider


Aktiviteter

Oavsett omfattning mår alla bra av att ha någonting att göra, både unga och äldre. Det kan vara allt från en fikastund utomhus till frågesport, sittgympa och utflykter. Vissa aktiviteter är säsongsbundna, som exempelvis firandet av olika högtider. Andra aktiviteter är spontana och någa är återkommande.

Priser

Taxe- och avgiftsnämnden hanterar debiteringen av avgifter och taxor inom vård- och omsorg. Se kostnader på taxe- och avgriftsnämndens hemsida.