Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lindens vårdboende

Telefon:

Boende, grupp 1, 0585-487 71
Boende, grupp 2, 0585-487 70
Boende, grupp 3, 0585-487 73
Boende, grupp 4, 0585-487 72
Boende, grupp 5, 0585-489 67

För kontakt med sjuksköterska, arbetsterapeut och chef, ring kontaktcenter 0585-487 00.

E-post:

Sofia Sjögren
Enhetschef, Lindens korttidsboende
sofia.sjogren@lekeberg.se

Adress:

Tegelgatan 11
716 30 Fjugesta


Äldreboende

Vårdboendet Linden är beläget i centrala Fjugesta med tillgång till grönytor och uteplats. Linden är ett särskilt boende som rymmer 34 platser för permanent boende, korttids-/rehabilitering och växelvård.

Boendemiljö

Välkommen till Linden som är beläget i centrala Fjugesta med tillgång till en stor trädgård. I trädgården finns växthus och rabatter som inbjuder till odling. På sommaren anordnas festligheter och aktiviteter i trädgården. Flera butiker finns inom promenadavstånd.

Lägenheter

Boendet har 34 lägenheter och olika boendeformer.

Hos oss har du möjlighet att få en permanent boendeplats. Detta boende lämpar sig väl för dig som har stora omvårdnadsbehov. Som hyresgäst hyr du din lägenhet och du behöver teckna en egen hemförsäkring samt eget avtal för bredband och telefon. I hyran ingår el och grundutbudet för tv-kanalerna, städmaterial, tvättlappar och inkontinensskydd.

Varje lägenhet är möblerad med säng, madrass och sängbord. I övrigt möblerar du själv och tar med personliga tillhörigheter (täcke, kudde, handdukar, sänglinne, hygienartiklar, tvättkorg, kläder). Husdjur kan tillåtas efter förfrågan. Förutsättningarna kan variera över tid.

Fastighetsägaren är Lekebergsbostäder och Linden drivs av socialförvaltningen, Lekebergs kommun.

En korttidsplats hos oss riktar sig till dig som har ett tillfälligt behov av hjälp. Vi erbjuder träning och extra stöd och hjälp tills dess att du kan flytta hem igen. Växelvårdsplatser går ut på att erbjuda stöd och hjälp till anhöriga som vårdar en närstående i hemmet. Under överenskommen tid bor man växelvis i sitt hem och hos oss.

Vi tillhandahåller säng, madrass, sängbord, täcke, kudde, sänglinne och handdukar.

Du tar med:

  • färdtjänstkort
  • läkemedel
  • läkemedelskort
  • hjälpmedel som till exempel rullator
  • inkontinensartiklar
  • toalettartiklar
  • högkostnadskort
  • kläder (märkta med ditt namn)
  • inneskor .

Ansökan om särskilt boende

För att ansöka om särskilt boende enligt Socialtjänstlagen kontaktar du kommunens biståndshandläggare. Lägenheterna hyrs ut med hyreskontrakt efter biståndsbeslut. Som boende i kommunens bostäder förväntas du ha en egen hemförsäkring. Du kan söka bostadstillägg hos försäkringskassan.

Vid beviljad ansökan

När du fått beviljat din ansökan får du kontakt med ansvarig enhetschef och tillsammans planerar ni flytten till boendet.

Hur du överklagar ett beslut.


Bild på mat

Måltider och matglädje

Måltiderna är en av dagens bästa stunder för många - dofter, smaker och gemenskap. Vi serverar svensk husmanskost som tillagas i centralköket och vi erbjuder specialkost. Mat och dryck speglar årstiderna och helger och högtider firar vi extra.

Frukost, lunch, middag och mellanmål serveras och det bakas ofta till kaffet. Vi arbetar aktivt med att nattfastan som inte ska överskrida 11 timmar, det erbjuds något att äta eller dricka nattetid.

På Linden har vi måltidsråd där du får vara med och tycka till om maten som serveras.

Vår målsättning

Vår målsättning är att ge god vård- och omsorg. Vi verkar för att möjliggöra en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra med fokus på det friska. Vårt förhållningssätt är en personcentrerad vård och omsorg vilket betyder att din egen livsberättelse, motivation och resurser är vår utgångspunkt. Tillsammans med dig planeras och utförs en individuell vård och omsorg. Utgångspunkt och målsättning är att du ska kunna fortsätta leva ditt liv efter dina önskemål och behov.

Brukarinflytande

Aktiviteter planeras regelbundet tillsammans med dig utifrån dina behov och önskemål. Du kommer att få två kontaktpersoner på dagen och en i nattpersonalen som samverkar tillsammans med dig och/eller dina anhöriga för att ta fram en genomförandeplan. På Linden har vi regelbundna möten med dig och de andra som bor på Linden. Här finns möjlighet att påverka vad som händer på Linden.

Anhörigträffar är till för anhöriga, då även anhörigas synpunkter är viktiga för att utveckla verksamheten. Personal och föreläsare kan bjudas in efter önskemål.

Synpunkter och förbättringsförslag tas gärna emot så att vi kan utveckla verksamheten.

Omsorg - hälso och sjukvård

Sjuksköterskor finns tillgängliga dygnet runt. Om du vill komma i kontakt med sjuksköterska, läkaren eller fysioterapeuten så tar du kontakt med avdelningen så förmedlar personalen kontakten.

Pengar och värdesaker

I varje lägenhet finns ett låsbart skåp där du kan förvara dina värdesaker. Nyckeln till skåpet finns inlåst i ett nyckelskåp, två personal måste gemensamt låsa ut nyckeln. I första hand vill vi inte hantera kontanter, använd gärna autogiro eller kort. När vi hanterar kontanter så ansvarar kontaktpersonen för att kvitton sparas och redovisas på kassablad till dig eller den som hjälper dig med din ekonomi.

Personalen får inte bevittna namnteckningar.

Aktiviteter

Oavsett omfattning mår alla bra av att ha någonting att göra, både unga och äldre. Det kan vara allt från en fikastund utomhus till frågesport, sittgympa och utflykter. Vissa aktiviteter är säsongsbundna, som exempelvis firandet av olika högtider. Andra aktiviteter är spontana och någa är återkommande.

Priser

Taxe- och avgiftsnämnden hanterar debiteringen av avgifter och taxor inom vård- och omsorgsverksamheter och du kan läsa mer om kostnader på deras webbplats.