Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Väg och grönska lekeberg

Gällande översiktsplaner

Den gällande översiktsplanen ger vägledning om hur mark- och vattenområden ska användas, och hur den byggda miljön användas, utvecklas och bevaras. Utöver den kommunövergripande översiktsplanen finns en gällande fördjupning av översiktsplanen och två gällande tematiska tillägg.

Översiktsplan för Lekebergs kommun antogs av kommunfullmäktige 2014-06-11. Den omfattar hela kommunens mark- och vattenområden och gäller fram till ny kommunövergripande översiktsplan antas. Efter samråd av den nya översiktsplanen (hösten 2022) bör hänsyn också tas till intentionerna i den nya översiktsplanen. Läs mer om översiktsplanen och se handlingar gällande översiktsplanen på Samhällsbyggnad Sydnärkes webbplats.

Fördjupningar av översiktsplan Vintrosa-Lanna 

Fördjupningar av översiktsplan Vintrosa-Lanna antogs av kommunfullmäktige 2012-09-26. Den togs fram tillsammans med Örebro kommun och omfattar Lanna i Lekebergs kommun och Vintrosa i Örebro kommun. Fördjupningen antogs innan översiktsplanen och gäller därför endast tillsammans med den. Om dessa skulle stå i konflikt med varandra är det den senare antagna översiktsplanen som gäller.
Läs mer om fördjupningen för Lanna och se handlingar på Samhällsbyggnad Sydnärkes webbplats.

Tematiskt tillägg till översiktsplan Vindkraft Lekebergs kommun

Det tematiska tillägget till översiktsplan Vindkraft Lekebergs kommun antogs av kommunfullmäktige 2012-06-13. Tillägget antogs innan översiktsplanen och gäller därför endast tillsammans med den. Om dessa skulle stå i konflikt med varandra är det den senare antagna översiktsplanen som gäller.
Läs mer om tematiskt tillägg om vindkraft och se handlingar på Samhällsbyggnad Sydnärkes webbplats.

Tematiskt tillägg till översiktsplan LIS-områden Lekebergs kommun

Tematiskt tillägg till översiktsplan LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) antogs av kommunfullmäktige 2016-06-20. Tillägget togs fram gemensamt för Askersund, Laxå och Lekeberg. Tillägget antogs efter översiktsplanen och gäller därför som tillägg till denna. Om dessa skulle stå i konflikt med varandra är det den senare antagna LIS-planen som gäller. Läs mer om tematiskt tillägg till LIS-områden och se handlingar på Samhällsbyggnad Sydnärkes webbplats.