Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Eget dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och ska vara av god kvalitet. Du som har egen vattentäkt i form av grävd eller borrad brunn ansvarar själv för att vattnet har bra kvalitet. Är ni en förening som tar vatten från en gemensam brunn måste brunnen vara registrerad hos miljöförvaltningen. Detsamma gäller om brunnsvattnet används för offentligt eller kommersiellt syfte. Varför ska jag kontrollera mitt vatten? Att kontrollera sitt vatten är helt enkelt ett sätt att säkra att du och din familj inte utsätts för sjukdomsrisker på grund av det vatten ni får i er från er egna brunn. Att man inte dricker ett vatten som ser brunt ut och luktar illa är kanske naturligt, men även ämnen och mikroorganismer som vi inte kan upptäcka med våra sinnen kan göra vattnet hälsovådligt. Exempel på sådana ämnen är radon och vissa mikroorganismer. Vissa ämnen i vattnet kan också påverka livslängden för de utrustningar som kopplas upp mot vattnet. Även av detta skäl kan det vara intressant att veta vad vattnet innehåller Hur ofta ska jag kontrollera mitt vatten? Vattenkvaliteten förändras med tiden. Den kan variera mellan årstider, exempelvis beroende på hur mycket det regnar. Den kan också variera över åren, på grund av mer långsiktiga förändringar i brunnens omgivning. Därför rekommenderar Livsmedelsverket (tidigare Socialstyrelsen) att du som privat brunnsägare ska kontrollera ditt vatten vart tredje år. Har du småbarn - som ju är känsligare även för lägre halter av smittsamma/skadliga ämnen - så kan det löna sig att se Livsmedelsverkets rekommendation som en miniminivå. Registrera enskild brunn Har ni en samfällighetsförening som tar vatten från en gemensam brunn måste ni registrera brunnen hos miljöförvaltningen om ni: använder mer än 10 kubikmeter vatten per dygn eller är fler än 50 personer som får vatten från brunnen. Registreringskravet gäller även för kommersiella och offentliga fastigheter med egen brunn. För registreringen betalar ni en avgift. Blankett för registrering av enskild brunn Kontakt Rickard Andersson Miljöchef E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se Telefon:   0583-810 00 Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke Askersunds kommun 696 82 Askersund Besöksadress: Sundsbrogatan 22