Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Mätningstekniska uppdrag

Utstakning Det är viktigt att byggnader, tillbyggnader eller andra anläggningar uppförs på rätt plats, det vill säga exakt på den plats som bygglovet eller startbeskedet anger. Om placeringen eller höjdläget blir fel kan det leda till stora kostnader för att rätta till felet. Därför anger plan- och bygglagen, PBL, att utstakning ska ske om det behövs. I bygglovsbeslutet och vid det tekniska samrådet informeras om utstakning och/eller lägeskontroll krävs. Inom tätorter krävs normalt alltid utstakning. Utstakning utförs normalt i två moment: grovutstakning och finutstakning. Ibland är det tillräckligt med ett av momenten. Det bedöms i bygglovet. Grovutstakning Grovutstakning innebär att den tänkta byggnadens hörn markeras med hjälp av stakkäppar. Grovutstakning syftar till att säkerställa att eventuell schaktning eller sprängning för byggnadens grund sker på rätt ställe. Det underlättar även uppsättningen av profiler som krävs för finutstakningen. Grovutstakning görs oftast innan sprängning, schaktning eller fyllning sker. Finutstakning Finutstakning innebär att den tänkta byggnadens hörn och fasadlinjer markeras på profiler. Sedan kan tråd spännas mellan de nedslagna spikarna i profilerna. En finutstakning är betydligt mer noggrann än en grovutstakning. Profilerna skall vara uppsatta innan finutstakningen kan ske. Lägeskontroll Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning har placerats på rätt ställe. Kontrollen visar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet. Lägeskontroll brukar göras när formen till grunden är färdig men innan gjutning av plattan påbörjas. Om en lägeskontroll utförs i tid finns möjligheter att rätta till eventuella fel. Kontakt Samhällsbyggnad Sydnärke Administrationen E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se Telefon:   0583-810 00 Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke Askersunds kommun 696 82 Askersund Besöksadress: Sundsbrogatan 22