Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Fastighetsgränser

All mark i Sverige är indelad i avgränsade områden som kallas för fastigheter. Till varje fastighet finns en unik fastighetsbeteckning. Fastighetsgränsen är skiljelinjen mellan fastigheter som går mellan de gränspunkter som beslutats vid en lantmäteriförrättning, markerats på marken och redovisats på kartan. I fastighetsregistret, som hanteras av Lantmäteriet, ingår den digitala registerkartan där fastighetsindelningen lagras. Registerkartan har inte någon rättsverkan. Det är den så kallade förrättningsakten med tillhörande förrättningskarta som har rättsverkan. Enligt gällande lag är det gränsmärket på marken som gäller, förutsatt att det inte flyttats eller obehörigen anbringats ett märke eller annat föremål som kan förväxlas med gällande fastighetsgräns. Det är upp till varje fastighetsägare att förvalta sina egna gränsmarkeringar om man vill undvika att de förstörs eller försvinner. Det är ofta kostsamt att få dem återställda. Mer information kan hittas om en fastighets gränser och andra rättigheter i en förrättningshandling. Det kan till exempel finnas samfälligheter i förrättningshandlingen som inte syns på den digitala kartan. Via Lantmäteriets tjänst Min fastighet kan du som står som ägare till en fastighet se de förrättningsakter som är kopplade till din fastighet och finns i Lantmäteriets digitala arkiv. En länk till Min fastighet finns längst ner på den här sidan. Gränsutvisning Ibland är det osäkert var gränsen för en fastighet går. Även om de flesta gränser har märkts ut en gång i tiden så kan gränsmarkeringarna försvinna med åren. Det kan vara viktigt att känna till fastighetsgränserna och att veta var gränsmarkeringarna finns, till exempel vid byggnation på fastigheten. Några nya, rättsligt bindande, gränsmarkeringar görs inte vid en gränsutvisning. En gränsutvisning är inte en lantmäteriförrättning och kan utföras av kommunen. Men om till exempel inga gränsmärken eller originalakter går att finna kan en ansökan om fastighetsbestämning göras hos Lantmäteriet. Längst ner på sidan finns en länk där du kan läsa mer om fastighetsgränser på Lantmäteriet. Kontakt Samhällsbyggnad Sydnärke Administrationen E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se Telefon:   0583-810 00 Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke Askersunds kommun 696 82 Askersund Besöksadress: Sundsbrogatan 22