Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Sporthall i Mullhyttan

Vi planerar för att bygga en ny sporthall i Mullhyttan. Här kan du följa processen

Det finns två alternativ var sporthallen kan byggas. Antingen i närheten av den nuvarande gymnastiksalen eller strax norr om skolan. Det senare alternativet kräver en ny detaljplan eftersom den marken idag delvis är planlagd för "Allmän plats - park eller plantering". Politiken har därför beslutat att det ska tas fram en ny detaljplan.

Under hösten 2023 har vi tagit fram ett förslag på vad sporthallen behöver innehålla, såsom ytor för omklädning, dusch och WC mm. Nästa steg är att genomföra en förstudie.

Förstudie

En förstudie genomförs för att utreda förutsättningar och kostnader för projektet. I den här fasen analyseras olika alternativ, vilka behov som ska uppfyllas och vilken typ av byggnad som ska uppföras. Markförhållanden behöver också analyseras och man tar fram ramar för tidplan och finansiering. Det är viktigt att detta arbete utförs noggrant eftersom det annars kan komma fram omständigheter som kan leda till fördyringar och förseningar senare i projektet. En arkitekt brukar ta fram de första skisserna med förslag på hur byggnaden ska se ut inom ramen för förstudien.

Vad är det senaste?

Bild på gymastikhall med en skylt som det står "Vi satsar i hela Lekeberg. Sporthall på gång i Mullhyttan!"

Förstudien pågår och första utkast på ritningar är farmtagna och processas innan den första kalkylen tas fram. En skylt om att arbetet pågår har satts upp i Mullhyttan.

Vad har hänt tidigare?

Behov

 • Ta till i storlek, fullstor sporthall – spelplan (40*20), tilltagna yttermått (för säkerhet, avbytarbänk, sekretariat med mera)
 • Läktare, 100 – 150 platser, egen entré för publik. Viktigt – sikten från läktaren ska täcka hela spelområdet
 • Kombinera sporthall med multiarena
 • Takhöjd
 • Café + kök – placering av café viktigt att man kan se spelplanen från servering
 • Rejält med omklädningsrum/duschar – genomgång till spelplan (för att undvika smuts, grus som kan skada golvet)
 • Duschar med duschbås -värna integriteten och få fler att duscha
 • Förråd, många och flexibla – utrustas med krokar/hyllor med mera
 • Flertal besökstoaletter (fler än 2)
 • Domarrum
 • Sekretariat – kontor
 • Ljudanläggning – för evenemang, musik, in- o utrymning
 • Internet – wifi
 • Parkering – trygg
 • Reella möjligheter för äldre och funktionsnedsatta – hög tillgänglighet
 • Bygg in möjligheter för olika typer av fysiska aktiviteter: basket, innebandy, futsal, spegelvägg, inomhusaktiviteter som mattcurling, minigolf med mera
 • Resultattavla
 • Väggklockor
 • Möbler – stolar, bord för varierade behov
 • Flexibelt låssystem
 • Enkelt, användarvänligt och flexibelt bokningssystem (kunna boka på helger, access direkt)
 • Förvaringsskåp för värdesaker
 • Sporthallsutrustning utöver fast utrustning som innebandysarg, mål (stora, små), volleybollnät, badmintonnät
 • Skofri anläggning

Mötesplats

 • Portabel scen
 • Plats för isbana utanför
 • Lekdel för ung publik

Möjligheter

 • Utökade användnings-områden
 • Loppis, bytardagar
 • Aula för skolan
 • Mässhall för näringsliv/föreningsliv
 • Teater, konsert, föreläsningar, dans, disco – större arrangemang
 • Gym – 24/7
 • Dagverksamhet – äldre, daglediga (när inte skolan är inbokade)
 • Samlingsmöjligheter för familjeträffar

Övriga synpunkter

 • Ta vara på erfarenheter från Hidinge sporthall
 • Placering – norr om personalparkering, löser parkeringsproblem
 • Utnyttja kommunal mark – norr om skolbyggnaden, undvik att förstöra en bra skolgård
 • Passa på att anlägga gång- o cykelväg till Åsavallen (riskfylld väg idag)
 • Tänk igenom brandföreskrifter i ett tidigt skede för att kunna nyttja anläggningen fullt ut – antal personer som får vistas i lokalen
 • Mullhyttans elever får med en ny sporthall samma möjligheter till idrottsundervisning som andra elever i kommunen – likabehandling. Även skolavslutning, samlingar, teater o s v
 • Ta var på White arkitekters idéer om Framtidens idrottshall – med enkla medel skapa rörelseglädje (klättervägg och rutschkana som alternativ till trappa, romerska ringar i korridorer, hopp-hage målade på golv, ribbstolar i taket med mera)
 • Fritids och förskolan kan nyttja lokalerna på lediga tider

Den 31 maj bjöd vi in till medborgardialog för att inleda dialogen kring planerna om en ny sporthall i Mullhyttan.

Totalt kom 27 kommuninvånare som med stort engagemang samtalade med varandra och kom fram till vilka behov, möjligheter och utmaningar som behöver tas med i den fortsatta planeringen.

En del av de områden som diskuterades var hallens placering, vikten av tillgänglighet, utemiljön som t ex parkering, en hall för alla med flexibilitet för föreningsliv, skola men även andra som vill anordna aktiviteter som t ex teater, musikevenemang, lek och rörelse. Eller som en deltagare uttryckte det ”variationsmöjligheter som inte kostar mer än fantasin”.

Deltagarna skickade också med att det är viktigt att det blir rätt och genomtänkt från början och att låta processen ta tid! Vikten av fortsatt delaktighet och att föreningslivet finns med som representanter i utvecklingen framåt avlutade dialogforumet.

Vi kommer nu att sammanfatta alla synpunkter i en rapport som presenteras på denna sida så att alla kan ta del av det. Glömde ni att ta med något? Skicka era synpunkter i så fall till kontaktcenter@lekeberg.se