Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Bryggor och sjöbodar

Bryggor är bygglovspliktiga om de ingår i en småbåtshamn. Enstaka bryggor som skall betjäna en enstaka fastighet är däremot lovfria. Även lovfria bryggor ska dock överensstämma med bestämmelserna i en eventuell detaljplan. För att få bygga en brygga krävs dispens från strandskyddsbestämmelserna om inte strandskyddet är upphävt på den plats där man vill bygga den. Det är antingen till kommunen eller länsstyrelsen som man skall skicka sin ansökan. För att få dispens måste något av de särskilda skäl som anges i miljöbalken vara uppfyllt. Bryggor brukar vanligtvis anses följa miljöbalkens särskilda skäl, men bryggan får inte heller ha en negativ påverkan på djur- och växtlivet eller på områden med stort rekreationsvärde. Läs mer om strandskydd på sidan Strandskydd. Se nedan vad du behöver skicka in vid ansökan om lov eller strandskyddsdispens. Vad behöver jag skicka in? Ansökan Förslag till kontrollplan (gäller enbart bygglovsansökan) Sektionsritning (som redovisar höjd över vatten och anslutning mot land) Situationsplan Materialbeskrivning (kan anges i ansökan) Teknisk beskrivning Eventuellt kan fler handlingar krävas. Ansökan görs enklast i kommunens e-tjänst Kontakt Samhällsbyggnad Sydnärke Administrationen E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se Telefon:   0583-810 00 Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke Askersunds kommun 696 82 Askersund Besöksadress: Sundsbrogatan 22