Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Planer och styrdokument

Program - Programmet kan betraktas som en strategi för ett visst område, geografiskt eller verksamhetsmässigt och ska tala om vad kommunen vill uppnå. Programmet ska tala om vad man vill uppnå och vilka metoder som man vill använda.

Plan - Planen presenterar vad som ska göras, inte det man hoppas eller önskar åstadkomma. Det får inte råda någon tvekan om ansvar, tidplan och uppföljning för de åtgärder som anges i planen

Policy - Beskriver förhållningssätt och värdegrunder. En policy ska ge en princip att hålla sig till; ett sätt att se på en viss företeelse.

Regler - Regler kan ses som absoluta gränser och ska-krav.

Riktlinje - Riktlinjer ska ge konkret stöd för hur arbetsuppgifterna ska utföras. Riktlinjer kan lägga ett golv för vilken nivå som verksamheten ska uppnå, ofta också ett tak för vilken service som bör erbjudas. Riktlinjer kan vara så detaljerade att de fungerar som instruktionsbok för verksamheten.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Grönstrukturplan.pdf 18 MB 2017-11-07 16.11
Kompetensförsörjningsplan.pdf 932.2 kB 2017-12-21 14.00
Krishanteringsplan för Lekebergs kommun.pdf 910 kB 2017-06-05 10.36
Kriskommunikationsplan.pdf 680.7 kB 2016-02-03 13.43
Lekebergs kommuns biblioteksplan 2017-2019.pdf 1.1 MB 2017-04-03 11.45
Lekebergs kommuns översiktsplan.pdf 15.5 MB 2017-01-17 09.24
Lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism och social oro.pdf 905.4 kB 2017-06-05 10.35
Plan för heltidsarbete inom Kommunals avtalsområde.pdf 433.1 kB 2017-12-21 14.02