Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Krisorganisation

Kommunen har ett geografiskt områdesansvar vilket bland annat innebär att kommunen vid en samhällsstörning ska verka för att samordningen fungerar mellan alla som är inblandade i krisberedskapen, till exempel myndigheter, företag, frivilligorganisationer, trossamfund och föreningar. Kommunala förvaltningar och bolag ansvarar inom sin verksamhet för planering och hantering av incidenter.

Krisledningen

I Lekebergs kommun finns en krisledningsorganisation som består av chefer och andra nyckelpersoner. Om en kris inträffar bildas en stab utifrån denna grupp. Kommundirektören har staben till sin hjälp för att kunna fatta beslut. Samt har staben till uppgift att leda det operativa arbetet i kommunen. Staben samverkar med olika aktörer som till exempel polis, räddningstjänst, länsstyrelsen och andra myndigheter.

Krisledningsnämnd

Om krisen kräver snabbare prioriteringar eller beslut som överstiger delegationsbeslut, aktiveras krisledningsnämnden som består av en delegation av förtroendevalda.

Reglemente för krisledningsnämnden i Lekebergs kommun beskriver befogenheter och ansvarsområden.

En extraordinär händelse inträffar inte så ofta, men kommunen behöver dock vara förberedd för att kunna hantera både små och stora krissituationer. För när krisen inträffar, drabbar den alltid en kommun.