Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Förtroendevald i Lekebergs kommun

Här hittar du information, e-tjänster och blanketter som kan behövas i ditt uppdrag som förtroendevald i Lekebergs kommun.

Politisk lärling

I Lekebergs kommun finns det möjlighet att under en period följa en nämnds arbete på närmare håll. Detta kallas för att vara politisk lärling.

Som politisk lärling följer du nämndens arbete under max sex månader. För att kunna vara politisk lärling krävs det att du är över 16 år, folkbokförd i Lekebergs kommun och har anknytning till ett politisk parti företrätt i kommunfullmäktige. För varje lärling ska det finnas en förtroendevald utsedd till handledare. Max två politisk lärlingar får finnas i samma nämnd under samma period.

Läs mer i Reglerna för Politisk lärling

Ekonomisk ersättning

Förtroendevalda har rätt till olika typer av ersättningar för uppdraget enligt de regler som fullmäktige beslutar, reglerna kan du läsa här Pdf, 368 kB.. Nedan hittar du de blanketter som behövs för att få ut dina ersättningar.

Lekebergs kommun använder Swedbank för utbetalningar av löner och arvodesersättningar. Om du har Swedbank som din bank behöver du därför inte göra någonting, då pengarna betalas ut via ditt personnummer. Om du däremot har en annan bank behöver du kontakta Swedbank och ordna en överföring till ditt konto.

Förlorad arbetsinkomst

Du som förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkommst som kan uppstå i samband med fullgörandet av ditt uppdrag. För att du ska få detta utbetalt behöver en blankett fyllas i (finns nedan) och sedan behöver arbetsgivaren skriva under den.

Vid frågor kring detta ta kontakt med adminstrativa avdelningen på Lekebergs kommun.   

Kommunanställd

Du som kommunanställd ska för dina politiska uppdrag begära ledigt med lön. Detta görs i självservice. Som kommunanställd behöver man därför inte ansöka om ersättning för förlorad arbetsinkomst.

E-tjänster för förtroendevalda

Samtycke till person- och kontaktuppgifter

Fullmakt postöppning

Avsäg dig politiskt uppdrag i Lekebergs kommun

Lämna motion, interpellation eller enkel fråga till fullmäktige

Support

Guider för Ipad

​Blanketter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arvodesblankett.pdf Pdf, 183.4 kB. 183.4 kB 2016-12-28 14.10
Begäran om ersättning för barntillsyn.pdf Pdf, 128.2 kB. 128.2 kB 2015-05-26 11.00
Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst.pdf Pdf, 159 kB. 159 kB 2017-01-31 11.55
Blankett för redovisning av det kommunala partistödet inklusive granskningsrapport.docx Word, 37.6 kB. 37.6 kB 2024-01-08 14.02
Mall för incidentrapportering.docx Word, 13 kB. 13 kB 2018-03-21 16.09