Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Bolag, stiftelser och förbund

Bolag, stiftelser och förbund som Lekebergs kommun äger eller är delaktiga i.

Lekebergs Kommunala Holding AB

Helägt dotterbolag till Lekebergs kommun.

Lekebergs kommunfastigheter AB

Lekebergs kommunfastigheter äger och förvaltar byggnader och lokaler för kommunal verksamhet, som skolor förskolor och äldreboenden.

www.lekebergskommunfastigheter.se

LekebergsBostäder AB

Kommunalt bostadsbolag med uthyrning och förvaltning av hyreslägenheter.

www.lekebergsbostader.se

Sydnärkes kommunalförbund

Lekeberg, Laxå, Hallsberg och Askersunds kommuner ingår från den 1 januari 2015 i gemensamt förbund för avfallshantering och renhållning. Förbundet har sitt säte i Hallsberg och förbundschef är Leif Welander.

www.kf.sydnarke.se

Nerikes Brandkår

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund där Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund, Lindesberg och Nora samverkar om räddningstjänst och olycksförebyggande verksamhet.

Förbundet bildades 1 januari 1998, då Örebro, Kumla, Hallsberg och Lekeberg gick samman om en gemensam räddningstjänst. År 2001 kom Laxå med i kommunalförbundet, 2002 Askersund och 2010 Lindesberg samt Nora.

www.nerikesbrandkar.se.

Finsam Lekeberg och Örebro

Förbundets ändamål är att i Lekeberg och Örebro svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och kommunerna. Arbetet bedrivs utifrån Lag (2004:793) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Målgruppen för den finansiella samordningen är personer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna med syfte att uppnå eller förbättra sin möjlighet till egen försörjning.

http://www.finsamorebrolan.se/~finsam/index.php/orebro-lekeberg