Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Kommunfullmäktige

I kommunen bestäms det mesta om det som rör medborgarnas vardag. Beslut om skola, förskola, idrottshallar med mera fattas i kommunfullmäktige. Det är val till kommunfullmäktige samtidigt som riksdagsval och regionvalet, alltså vart fjärde år - och de partier som får flest röster får störst makt att påverka.

I Lekebergs fullmäktige finns 35 platser. Lekebergs kommun styrs sedan valet 2022 av Moderaterna, Framtidspartiet i Lekeberg, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet.

Mandatfördelning

Partierna som styr

 • Moderaterna, 10 mandat
 • Framtidspartiet, 2 mandat
 • Kristdemokraterna, 2 mandat
 • Vänsterpartiet, 1 mandat
  Totalt 15 mandat

Oppositionspartier

 • Centerpartiet, 5 mandat
 • Socialdemokraterna, 7 mandat 
 • Miljöpartiet, 1 mandat
 • Sverigedemokraterna, 5 mandat (3 platser innehas av politiska vildar och 2 vakanta platser)
 • Liberalerna, 2 mandat

Vad gör kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige beslutar i alla stora och övergripande frågor som rör Lekebergs kommuns medborgare. Exempel på frågor är kommunens budget, taxor och avgifter. Kommunfullmäktige beslutar även om olika dokument som styr kommunens verksamheter. Det kan till exempel vara översiktsplan som styr hur kommunen ska använda mark- och vattenområden, bibliotkesplan som styr hur biblioteket ska fungera eller tillgänglighetspolitiskt program som bestämmer hur kommunen ska arbeta med tillgänglighetsfrågor.

Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden

Lekebergs kommun webbsänder kommunfullmäktiges möten. Du kan välja att titta direktsänt under mötet eller i efterhand. Mer information finns här: Webbsändning av kommunfullmäktige

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige.

Frågor ska vara kortfattade och gälla den kommunala verksamheten. Frågor besvaras i första hand av ordförande eller vice ordförande i den nämnd eller bolag som frågan berör, i andra hand annan lämplig ersättare.

Frågor ska lämnas in i förväg senast en arbetsdag före den dag som kommunfullmäktige sammanträder. Du kan lämna in din fråga till kontaktcenter. Den som ställt frågan ska också närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde.

Ordförande