Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i kommunen och går att jämföra med riksdagen på central nivå. De som sitter i kommunfullmäktige är valda av de som bor i kommunen. Antalet röster partiet får styr sedan hur många mandat, platser, de får i kommunfullmäktige.

I Lekebergs fullmäktige finns 35 platser. Lekebergs kommun styrs sedan valet 2022 av Moderaterna, Framtidspartiet i Lekeberg, Kristdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet.

Mandatfördelning

Majoriteten

 • Moderaterna, 10 mandat
 • Framtidspartiet, 2 mandat
 • Kristdemokraterna, 2 mandat
 • Liberalerna, 2 mandat
 • Vänsterpartiet, 1 mandat

  Totalt 17 mandat

Oppositionspartier

 • Centerpartiet, 5 mandat
 • Socialdemokraterna, 7 mandat 
 • Miljöpartiet, 1 mandat
 • Sverigedemokraterna, 5 mandat (2 vakanta platser)

Vad gör kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige beslutar i alla stora och övergripande frågor som rör Lekebergs kommuns medborgare. Exempel på frågor är budget, taxor och avgifter samt markutnyttjande av olika slag. De beslutar även om vilka handlingsplaner som ska finnas för till exempel barnomsorg, skola, äldreomsorg etcetera.

Alla frågor, utom valärenden, ska vara beredda av kommunstyrelsen och av en eller flera nämnder innan fullmäktige fattar beslut.

Har du som kommuninvånare önskemål/synpunkter kan du kontakta en ledamot i fullmäktige som kan framföra ditt önskemål/synpukt genom exempelvis en motion. Du har även möjlighet att kontakta politiker i berörd förvaltning/nämnd. Skriver du till en förvaltning/nämnd får du svar.

Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden

Lekebergs kommun webbsänder kommunfullmäktiges möten. Du kan välja att titta direktsänt under mötet eller i efterhand. Länk till webbsändningen av kommunfullmäktige.

Allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges sammanträden

Allmänhetens frågestund hålls direkt efter att upprop och val av justerare förrättats vid varje kommunfullmäktigesammanträde utom vid budgetfullmäktige. För allmänhetens frågestund avsätts maximalt 30 min.

Frågor ska vara kortfattade och gälla den kommunala verksamheten. Frågor besvaras i första hand av ordförande eller vice ordförande i den nämnd eller bolag som frågan berör, i andra hand annan lämplig ersättare.

Frågor ska lämnas in i förväg till kommunstyrelseförvaltningen senast en arbetsdag före den dag som kommunfullmäktige sammanträder. Den som ställt frågan ska också närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde. Frågor som ställs anonymt kommer inte att tas upp.

Varje frågeställare och svarande politiker får 3 minuters talartid och 2 minuters replik på anförandet.

Ordförande

 • Tobias Ander

  Moderaterna (M)
  tobias.ander@lekeberg.se

Vice ordförande

2:e vice ordförande

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009