Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Offentlig handling

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig bland annat unik insyn i all offentlig verksamhet, vilket kallas offentlighetsprincipen. När det gäller öppenhet mot medborgare och media ligger Sverige långt framme jämfört med de flesta andra länder.

Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet i Sverige. Med offentlig verksamhet menar vi stat, kommun och landsting. Den innebär rätten för alla, svenska och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att påverka verksamheten.

Vissa handlingar kan ej lämnas ut i sin helhet då de kan innehålla uppgifter som är sekretessbelagda. Sekretess kan bland annat gälla handlingar som innehåller personuppgifter, eller andra uppgifter som kan göra att det finns en spårbarhet i handlingen.