Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Val

9 juni är det val till Europaparlamentet. Du kan förtidsrösta 22 maj till och med valdagen.

Val till Europaparlamentet

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Här hittar du information om hur du röstar, vilka vallokaler som finns på valdagen och tider för förtidsröstningen. Vid val till Europaparlamentet väljs de 21 ledamöter som ska representera Sverige under perioden 2024-2029. Du får ett röstkort hem i brevlådan och röstar antingen i din vallokal eller genom att förtidsrösta.

Du har rösträtt till riksdagen om du:

 • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige,
 • är utvandrad svensk medborgare (ej bara svensk medborgare men aldrig bott i Sverige).

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du:

 • är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget,
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget,
 • är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen.

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du:

 • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige
 • är medborgare i något av EUs medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Till alla som får rösta skickas ett röstkort. På röstkortet står det vilka val som du har rösträtt i samt i vilken vallokal som du kan rösta i på valdagen den 9 juni.

Om du röstar i din vallokal är röstkort inte ett krav, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Om du istället vill rösta under förtidsröstningen mellan 22 maj - 9 juni hittar du information om öppettider längre ner på denna sida. För att kunna förtidsrösta måste du ta med ditt röstkort till förtidsröstningslokalen samt giltig legitimation för att kunna styrka din identitet.

Röstkortet kommer i din brevlåda senast till den 22 maj.

Saknar du röstkort ? Du kan få ett så kallat dubblettröstkort utskrivet av kontaktcenter. Öppettider och kontaktuppgifter finns längst ner på sidan. Du kan även få ett dublettröstkort via valmyndigheten på telefon: 020-825 825.

Mellan den 22 maj och 9 juni kan du förtidsrösta. För att kunna förtidsrösta måste du ta med ditt röstkort till förtidsröstningslokalen samt att du måste kunna styrka din identitet med giltig legitimation.

Du kan förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i hela Sverige. I Lekebergs kommun kan du förtidsrösta i utställningshallen i biblioteket, Bangatan 7.

Öppettider för förtidsröstningen

 • Måndagar kl. 12-18
 • Tisdagar kl. 12-16:30
 • Onsdagar kl. 12-16:30
 • Torsdagar Kl. 12-18
 • Fredagar kl. 12-16
 • Lördagar kl. 10-14
 • Söndagar kl. 10-14
 • Torsdagen den 6 juni kl. 10-14
 • Valdagen söndagen den 9 juni kl. 8-21

På valdagen kan du rösta i din vallokal i ditt valdistrikt, vilket valdistrikt du tillhör finns på ditt röstkort. På valdagen är alla vallokaler öppna mellan klockan 08.00- 21.00. I Lekeberg finns följaned valdistrikt och vallokaler

 • Lanna - vallokal idrottshallen vid Hidinge skola, Hidinge
 • Hidinge - Vallokal i matsalen, Hidinge skola, Hidinge
 • Fjugesta västra - vallokal på Oxelgården, Fjugesta
 • Fjugesta östra - vallokal på Träffen, Fjugesta
 • Mullhyttan - vallokal i samlingssalen på Furuhöjden, Mullhyttan
 • Kräcklnge m.fl. - vallokal i Edsbergs bygdegård, Edsberg

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.
Du kan rösta med bud av följande anledningar:

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.Om du vill budrösta med hjälp av lantbrevbäraren, ring 0771-33 33 10 och boka upphämtning av din budröst.

Budröstningskit kan du beställa både via kontaktcenter i Lekebergs kommun och via Valmyndigheten. Mer information om budröstning finns på www.val.se

Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan du får hjälp av ambulerande röstmottagare.

Detta gäller dig som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av:

 • sjukdom,
 • ålder eller
 • funktionsnedsättning.

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Två röstmottagare kommer då dit du befinner dig och tar emot din röst. Tänk på att du behöver kunna styrka din identitet för att kunna lämna din röst till ambulerande röstmottagare. Du behöver också ha ditt röstkort.

Du kan boka ambulerande röstmottagning under perioden 22 maj – 7 juni genom att kontakta kommunens kontaktcenter på 0585–487 00.

Du kan också boka ambulerande röstmottagning på valdagen den 9 juni fram till kl. 19:00. För att boka ambulerande röstmottagning på valdagen kontaktar du valkansliet på 0585–487 41.

Allmänna val

Vart fjärde år är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Val till Europaparlamentet sker vart femte år.
Det finns fyra allmänna val. Det är valen till:

 • riksdagen
 • regionfullmäktige
 • kommunfullmäktige
 • Europaparlamentet

Ordinarie val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästa gång detta val äger rum är 2026.

Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag. Nästa gång detta val äger rum är 2024.

Kommunens valnämnd ansvarar för genomförandet av valet och har till sin hjälp ett valkansli.