Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Val

Se information om allmänna val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige samt till Europarlamentet.

Det finns fyra allmänna val till

 • riksdagen
 • regionfullmäktige
 • kommunfullmäktige
 • Europaparlamentet.

Ordinarie val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästa gång det är ordinarie allmänna val är den 11 september 2022.

Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag. Nästa gång detta val äger rum är 2024.

Kommunens valnämnd ansvarar för genomförandet av valet och har till sin hjälp ett valkansli. För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen.

Du har rösträtt till riksdagen om du:

 • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige,
 • är utvandrad svensk medborgare (ej bara svensk medborgare men aldrig bott i Sverige).

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du:

 • är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget,
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget,
 • är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen.

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du:

 • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige
 • är medborgare i något av EUs medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Allt du behöver veta om valet till riksdagen, region- och kommunfullmäktige 11 september

Om du inte har möjlighet att rösta i vallokalen på valdagen, kan du förtidsrösta. Detta kan du göra under perioden 24 augusti-11 september 2022. Du kan förtidsrösta i vilken som helst av landets förtidsröstningslokaler.

I Lekebergs kommun kommer det att finnas en förtidsröstningslokal. Den kommer att finnas på biblioteket i kommunhuset i Fjugesta. Följande tider gäller under förtidsröstningsperioden.

Måndag, onsdag och fredag: kl. 12-18.
Tisdag och torsdag: kl. 12-20.
Lördag och söndag: kl. 10-14.

Under valdagen 11 september är lokalen öppen kl. 8-20.

Du måste ha med dig ditt röstkort om du ska förtidsrösta, och kunna styrka din identitet
Du kan styrka din identitet på tre olika sätt:

 • via id-handling
 • vara känd av röstmottagaren
 • ha en person med dig som går i god för dig, då måste den som går i god visa sin id-handling

Om du inte har med dig ditt röstkort kan Kontaktcenter skriva ut ett dublettröstkort åt dig. Denna tjänst erbjuds under Kontaktscenters ordinarie öppettider.

Ambulerande röstmottagning betyder att en röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan kommunen ordna med ambulerande röstmottagare.

Detta gäller dig som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av:

 • sjukdom,
 • ålder eller
 • funktionsnedsättning.

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Om du önskar att Lekebergs kommun ordnar med ambulerande röstmottagare åt dig så kan du kontakta oss via 0585-487 00 eller genom att mejla till valnamnden@lekeberg.se

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Budrösten kan lämnas som förtidsröst från och med den 24 augusti till och med valdagen den 11 september.

Vem kan budrösta?

Du kan rösta med bud av följande anledningar:

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

Vad behöver jag för att budrösta?

För att rösta med bud behöver du ett bud, ett vittne och särskilt material för att rösta med bud.

Det material som behövs för att rösta med bud kan hämtas från kommunens Kontaktcenter i kommunhuset på Bangatan 7 i Fjugesta eller hämtas i förtidsröstningslokalen i kommunen bibliotek före valdagen. På valdagen kan material för budröstning hämtas i närmaste vallokal.

Under valdagen kan du endast rösta i den vallokal som står på ditt röstkort eller i förtidsröstningslokalen som är lokaliserad i Lekebergs bibliotek. Vallokalerna har öppet kl. 08.00-20.00. När du röstar i din vallokal prickas du av i röstlängden, och din röst läggs ner i valurnan.

Lekebergs kommun har sex valdistrikt. Varje valdistrikt har en vallokal:

 • Idrottssalen vid Hidinge skola, Hidinge
 • Matsalen i Lekebergsskolan, Fjugesta
 • Oxelgården, Fjugesta
 • Edsbergs bygdegård, Edsberg
 • Samlingssalen Furuhöjden, Mullhyttan
 • Församlingsgården, Kvistbro

Ta med din ID-handling! Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar, måste då visa en id-handling.

Röstkort är inte ett krav när du röstar i din vallokal, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Karta över vallokaler, förtidsrösningslokal och Lekebergs valdistrikt

Klicka här för att öppna den stora kartan