Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Förvaltningar och nämnder

I de olika nämnderna sitter politiker som beslutar i frågor som rör vissa verksamheter. Kommunfullmäktige har bestämt vilka nämnder som ska finnas.

Respektive nämnd har en förvaltning som består av tjänstepersoner. Tjänstepersonerna är anställda för att göra det som kommunfullmäktige eller nämnden bestämt.

Till exempel så har kommunfullmäktige bestämt att det ska finnas en barn- och utbildningsnämnd. Kommunfullmäktige har bestämt att den nämnden är ansvarig för att utföra det en kommun ska göra enligt skollagen. Till barn- och utbildningsnämnden finns därför barn- och utbildningsförvaltningen där till exempel förskolelärare, lärare och skolsköterskor är anställda.

Förvaltningar

Kommunstyrelseförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Sydnärkes IT-förvaltning