Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Förvaltningar och nämnder

I de olika nämnderna sitter politiker som beslutar i frågor som rör vissa verksamheter. Fördelningen som partierna har i kommunfullmäktige styr hur fördelningen ser ut i de olika nämnderna.

Det är även kommunfullmäktige som beslutar vilka ansvarsområden som nämnderna ska ha.

Förvaltningar

Kommunstyrelseförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Sydnärkes IT-förvaltning