Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Kartor och geografisk information, GIS

En betydande del av den information, som hanteras inom kommunen har en geografisk anknytning, det vill säga att den går att koppla till en plats, ett område eller en linjesträckning i geografin.

Informationskarta Örebro län

Informationskarta Örebro län är en webbkarta från Länsstyrelsen i Örebro län. Här hittar du bland annat
information om länets naturreservat, fornlämningar, riksintressen, vattenskyddsområden och mycket mer. Kartan fungerar bra i mobilen, plattan och datorn.

Informationskarta Örebro län

Lekebergskartan, vår digitala karttjänst

Lekebergskartan innehåller kartlager med intressant information i kommunen. Du kan bland annat ta del av gällande detaljplaner, lediga tomter, samhällsfunktioner, idrottsanläggningar, badplatser och flygfoton.

I kartans sökfält kan du söka på adress och fastighetsbeteckning. Du tänder och släcker kartlager via lagerhanteraren. Genom att klicka på lagerinfo eller objekt i kartan får du mer information i form av text och länkar.

Med hjälp av kartverktyget kan du skapa egna bokmärken, visa koordinater, rita och mäta samt skapa enklare PDF-kartor med olika innehåll. Du kan även spara och dela dina kartor med hjälp av verktygsmenyn.

Nya kartlager tillförs och befintliga lager uppdateras löpande. Kartans information bygger på geodata från kommunens verksamheter och myndigheter. Informationsägarna ansvarar för innehåll och att geodata är korrekt och aktuell. Lekebergs kommun tar inte ansvar för skada eller annan olägenhet som kan uppstå till följd av användandet av dessa geodata.

Min Karta, Lantmäteriet

I Lantmäteriets karttjänst Min karta kan du titta på detaljerade kartor och flygbilder över hela landet och söka på platser, adresser och fastigheter.

Det går att spara eller skriva ut en PDF i valfri skala över det område du önskar och använda den som till exempel en friluftskarta. Du kan välja att dela kartan med vänner eller mäta en sträcka och sedan visa en höjdprofil på sträckan.

Gå till Min karta

Läs mer om Min karta

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige samt hanterar och registrerar ägandet av fastigheter.