Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Kartor och geografisk information, GIS

En betydande del av den information, som hanteras inom kommunen har en geografisk anknytning, det vill säga att den går att koppla till en plats, ett område eller en linjesträckning i geografin.

Informationskarta Örebro län

Informationskarta Örebro län är en webbkarta från Länsstyrelsen i Örebro län. Här hittar du bland annat
information om länets naturreservat, fornlämningar, riksintressen, vattenskyddsområden och mycket mer. Kartan fungerar bra i mobilen, plattan och datorn.

Kartsök och ortnamn

Kartsök och ortnamn är en tjänst från Lantmäteriet. Tjänsten ger tillgång till olika kartor som topografiska
kartan, terrängkartan, vägkartan och fjällkartan samt flygbilder över Sverige.

Lantmäteriet ansvarar för Sveriges ortnamn, det vill säga bebyggelse- och naturnamn. Dessa namn finns
tillgängliga i tjänsten. Du kan genom att ange namnet på tätorten, sjön, fornlämningen etc. se platsens läge, men även få fram namnets korrekta stavning. Kartor går att spara och skriva ut i upp till A4-format för privat
bruk.

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige samt hanterar och registrerar ägandet av fastigheter.