Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Kommunikationskanaler

För oss är det viktigt att ha en dialog med våra kommuninvånare. Därför använder vi oss av flera olika kommunikationskanaler. Här kan du läsa om var du kan tycka till, ställa frågor och få information från Lekebergs kommun.

Webbplatsen www.lekeberg.se

På www.lekeberg.se finns information som du som kommuninvånare kan behöva. Information om det du kan behöva veta för att få vardagen att fungera, som barnomsorg, skola, vård, kollektivtrafik, gator, vatten och avlopp men också aktuella nyheter, evenemang och fritidsaktiviteter inom kommunen.

Sociala medier

Det är i de sociala medierna som en stor del av kommuninvånarna befinner sig varje dag. För att kunna dela med oss av information om vad som händer till vardags och nå ut med viktig information vid en krissituation använder vi sociala medier. En av fördelarna med sociala medier är möjligheten till dialog och snabb kontakt mellan kommun och medborgare.

Läs mer om hur vi verkar i sociala medier.

Facebook

Lekebergs kommun har flera sidor på Facebook. Några verksamheter har egna Facebooksidor och så har vi en gemensam för hela kommunen. Det är den kommunövergripande sidan som vi publicerar information på vid händelse av en kris.

Lekebergs kommun

Lekebergs bibliotek

LinkedIn

Via vårt konto på LinkedIn informerar vi om våra lediga tjänster. Här hittar du även annat som handlar om kommunen som arbetsgivare.

Lekebergs kommun på LinkedIn

Lekebergsbladet

Varje månad annonserar vi i Lekebergsbladet under rubriken Lekebergs kommun informerar. I vår annons sammanfattar vi det som vi har lyft i våra övriga kanaler.