Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Kommunstyrelsen

Vad är kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och kan sägas vara  ungefär som kommunens regering.

Lekebergs kommunstyrelse består av 13 ledamöter och 6 ersättare.

Vad gör kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet inom kommunen och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige tar beslut om och har även till uppgift att förebreda ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar också för att de beslut som fattas i kommunfullmäktige verkställs och följs upp.


Ordförande

  • Johan Niklasson

    Centerpartiet (C)
    johan.niklasson@lekeberg.se