Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Kommunstyrelsen

Vad är kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och kan sägas vara  ungefär som kommunens regering.

Lekebergs kommunstyrelse består av 13 ledamöter och 6 ersättare.

Vad gör kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet inom kommunen och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige tar beslut om och har även till uppgift att förebreda ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar också för att de beslut som fattas i kommunfullmäktige verkställs och följs upp.


Ordförande