Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Kommunstyrelsen

Vad är kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och kan sägas vara  ungefär som kommunens regering.

Lekebergs kommunstyrelse består av 13 ledamöter och 6 ersättare.

Vad gör kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet inom kommunen och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige tar beslut om och har även till uppgift att förebreda ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar också för att de beslut som fattas i kommunfullmäktige verkställs och följs upp.


Ordförande