Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Kommunens organisation

Lekebergs kommun är politiskt styrd av kommunfullmäktige. Vart fjärde år hålls val där kommuninvånarna väljer ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige.

Nämnder styr över förvaltningarna

Lekebergs kommuns politiker sitter i nämnder som styr över kommunens förvaltningar. Varje nämnd och varje förvaltning har olika ansvarsområden.

Kommunens organisation infografik bild

 

Förutom nämnda bolag och nämnder har kommunen intressen i följande företag/föreningar:

Företag/Förening

Ägande

Belopp

Kommuninvest ekonomiska förening

0,15%

6743 tkr

Länsmusiken

1,40%

1,4 tkr

Inera AB

*

42,5 tkr

Förenade Småkommuners Försäkring AB (FSF)

4,35%

2000 tkr

* Ägardelen i Inera AB är inte klar då erbjudande om delägarskap gått ut till alla Sveriges kommuner under 2017.