Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:30
fre 8:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:00

Kommunens organisation

Lekebergs kommun är politiskt styrd av kommunfullmäktige. Vart fjärde år hålls val där kommuninvånarna väljer ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige.

Nämnder styr över förvaltningarna

Lekebergs kommuns politiker sitter i nämnder som styr över kommunens förvaltningar. Varje nämnd och varje förvaltning har olika ansvarsområden.

En skiss över hur Lekebergs kommun är organiserad.

 

Förutom nämnda bolag och nämnder har kommunen intressen i följande företag/föreningar:

Företag/Förening

Ägande

Belopp

Kommuninvest ekonomiska förening

0,15%

6743 tkr

Länsmusiken

1,40%

1,4 tkr

Inera AB

*

42,5 tkr

Förenade Småkommuners Försäkring AB (FSF)

4,35%

2000 tkr

* Ägardelen i Inera AB är inte klar då erbjudande om delägarskap gått ut till alla Sveriges kommuner under 2017.