Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Regler för sekretess

Offentlighetsprincipen är en grundsten i vår svenska demokrati och regleras i våra grundlagar. Den innebär att myndigheternas verksamhet så långt som möjligt ska ske i öppna former. En handling är allmän om den förvaras hos kommunen samt antingen skickats till eller upprättats där.

Tjänstemäns arbetsmaterial räknas dock inte som allmänna handlingar. Inte heller handlingar i ärenden som ännu inte är klara och beslutade. Huvudregeln är att allmänna handlingar också är offentliga, det vill säga att vem som helst har rätt att ta del av dem.

Handlingar kan dock sekretessbeläggas enligt offentlighets- och sekretesslagen och då får inte uppgifterna lämnas ut. Det kan exempelvis vara handlingar som innehåller uppgifter om människors personliga förhållanden, vilket kan komma fram i ärenden som rör skola, förskola och socialtjänst.