Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Valnämnden

I valnämnden hanteras alla frågor som berör valen. Valnämndens uppgifter styrs i vallagen, folkomröstningslagen och lag om kommunala folkomröstningar.

Ordförande

Ulla-Kristina Fintling (C)
Tel mobil 070- 648 84 30, bostad 0585-101 66
uk.fintling@telia.com

Vice ordförande

Jens Wååg, (M)
Tel mobil 073-066 74 04
jens.waag@fncab.se

Ordinarie ledamöter

UllaKristina Fintling, ordförande (C)
Jens Wååg, vice ordförande (M)
Vakant
Kerstin Gunnarson (S)

Mait Edlund (S)

Ersättare

Sune Ingvarsson (KD)

Pia Frohman (MP)
Anne-Charlotte Kämpe-Larsson (FP)

Yvonne Hagström (S)
Gunilla Pihlblad (S)