Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
fre 8:00 - 12.00, 13:00 - 16:00

Stängt för lunch 12:00 - 13:00

Gemensamma nämnder

Kommunen samverkar med andra kommuner i länet inom följande områden: taxor och avgifter inom vård- och omsorgsområdet, miljöfrågor, löner och räddningstjänst samt inom byggområdet enlig PBL.

Följande gemensamma nämnder finns

Gemensam nämnd för taxe- och avgiftsfrågor inom vård och omsorgsområdet i Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersunds kommuner.
Se www.hallsberg.se/tan

Sydnärkes miljönämnd för Askersund, Laxå och Lekebergs kommuner.
Se www.sydnarkemiljo.se

Sydnärkes byggnämnd för Askersund, Laxå och Lekebergs kommuner.
Se www.sydnarkebygg.se/sydnarkesbyggnamnd

Sydnärkes lönenämnd för Kumla, Askersund och Lekebergs kommuner.
Se www.kumla.se

Nerikes Brandkår
Se www.nerikesbrandkar.se