Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Byggklar mark för flerbostadshus

Se kommunens byggklara marker.

Byggklar mark i Mullhyttan

Här finns möjlighet att bygga minst ett 20-tal bostäder. Detaljplanen tillåter bostäder i ett våningsplan, med möjlighet att bygga i sutterängvåning. Allmänna anläggningar såsom gata, v/a finns på plats för området. Fastighetsbildningen är klar om byggnation kan ske i vid ett och samma tillfälle. Fastigheten är
9636kvm stor och ägs i sin helhet av kommunen.

Detaljplaneområdet, lila begränsningslinje.

Kontaktperson för mer information

Paul Göransson
Mark och exploateringsingenjör
Samhällsbyggnad sydnärke
0583-820 32
paul.goransson@sb.sydnarke.se

För att få se kommunens detaljplaner kan du besöka Lekebergs webbkarta som du hittar här: Lekebergskartan