Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Byggklar mark för flerbostadshus

Här nedan kan du se kartan över Lekebergs kommuns byggklara mark för flerbostadshus

Klicka här för att öppna den stora kartan.

Byggklar mark i Mullhyttan

Här finns möjlighet att bygga minst ett 20-tal bostäder. Detaljplanen tillåter bostäder i ett våningsplan, med möjlighet att bygga i sutterängvåning. Allmänna anläggningar såsom gata, v/a finns på plats för området. Fastighetsbildningen är klar om byggnation kan ske i vid ett och samma tillfälle. Fastigheten är
9636kvm stor och ägs i sin helhet av kommunen.

Intresseanmälan för flerbostadshustomter

Lekebergs kommun har en intresselista för flerbostadshustomter. För att stå med på listan vänligen kontakta Paul Göransson. Vi kommer hör av oss till de som står med på listan när det finns byggklara tomter för flerbostadshus tillgängliga.

Kontaktperson för mer information

Paul Göransson
Mark och exploateringsingenjör
Samhällsbyggnad sydnärke
0583-820 32
paul.goransson@askersund.se

För att få se kommunens detaljplaner kan du besöka Lekebergs webbkarta som du hittar här: Lekebergskartan