• Test av Viktigt Meddelande - externt Läs mer

Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Sydnärkes kommunalförbund

Telefon: 0582-68 57 00
E-post:
info@kf.sydnarke.se
Hemsida: www.kf.sydnarke.se

Besöksadress:
Södra Allén 2, Hallsberg

Sydnärkes kommunalförbund:
Sydnärkes kommunalförbund bildades 1 januari 2015. Kommunalförbundet har hand om avfallshanteringen i Lekeberg, Hallsberg, Askersund och Laxå.

Återbruket

På Återvinningscentralen i Fjugesta så kan du lämna in saker till Återbruket.

Som ett led i att minska avfallet, och för att ta tillvara på sådant som annars hade slängts, tar vi emot möbler, husgeråd och andra saker på återvinningscentralen.

Kommunen har bjudit in frivilligorganisationerna att vara med i arbetet. Idag är det Västafrikahjälpen som vi samarbetar med.

Öppettider

Måndagar: 12:00 - 15:45
Tisdagar: 12:00 - 15:45
Torsdagar: 13:00 - 15:45

Om Västafrikahjälpen

Västafrikahjälpen är en ideell förening för humanitärt bistånd till Västafrika, i dagsläget främst till Burkina Faso. Föreningen arbetar framför allt med fadderverksamhet, sjukvård, miljö och insamling av material. Läs mer om Västafrikahjälpen och deras verksamhet.