Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:30
fre 8:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:00

Planer och styrdokument

Program - Programmet kan betraktas som en strategi för ett visst område, geografiskt eller verksamhetsmässigt och ska tala om vad kommunen vill uppnå. Programmet ska tala om vad man vill uppnå och vilka metoder som man vill använda.

Plan - Planen presenterar vad som ska göras, inte det man hoppas eller önskar åstadkomma. Det får inte råda någon tvekan om ansvar, tidplan och uppföljning för de åtgärder som anges i planen

Policy - Beskriver förhållningssätt och värdegrunder. En policy ska ge en princip att hålla sig till; ett sätt att se på en viss företeelse.

Regler - Regler kan ses som absoluta gränser och ska-krav.

Riktlinje - Riktlinjer ska ge konkret stöd för hur arbetsuppgifterna ska utföras. Riktlinjer kan lägga ett golv för vilken nivå som verksamheten ska uppnå, ofta också ett tak för vilken service som bör erbjudas. Riktlinjer kan vara så detaljerade att de fungerar som instruktionsbok för verksamheten.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun.pdf 451.6 kB 2016-06-23 10.19
Arbetsmiljöpolicy för Lekebergs kommun.pdf 550.5 kB 2016-06-08 08.58
Astma- och allergipolicy för Lekebergs kommun.pdf 472.1 kB 2016-10-25 15.16
Informationssäkerhetspolicy.pdf 534.4 kB 2016-10-25 15.11
Lekebergs kommuns finanspolicy.pdf 271.2 kB 2015-06-22 18.28
Lekebergs kommuns pensionspolicy.pdf 544.9 kB 2017-06-05 10.37
Miljöpolicy för Lekebergs kommun.pdf 435.9 kB 2019-06-03 11.37
Organisationspolicy för Lekebergs kommun.pdf 700.2 kB 2017-03-22 12.51
Policy för arbetet mot våldsbejakande extremism och social oro.pdf 751.7 kB 2017-01-30 10.03
Policy för medarbetarskap och ledarskap.pdf 544.4 kB 2016-09-23 13.16
Policy för rökfri arbetstid.pdf 500.3 kB 2014-11-20 11.57
Policy mot diskriminering för lika rättigheter och möjligheter.pdf 199.2 kB 2018-11-20 10.38
Policy mot kränkande särbehandling.pdf 189.8 kB 2019-01-23 09.30
Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun.pdf 515.2 kB 2015-09-02 08.29
Rehabiliteringspolicy för Lekebergs kommun.pdf 24.7 kB 2016-06-08 09.05
Trafiksäkerhetspolicy för Lekebergs kommun.pdf 500.6 kB 2014-11-20 11.57
Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun.pdf 633.6 kB 2016-03-09 12.00