Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Förskolemat

Se vilken mat som serveras i förskolan och hur du beställer specialkost eller anpassade måltider till ditt barn.

Matsedeln finns även som webbapplikation. För att använda webbappen går du in på adressen mpi.mashie.eu/app på din smartphone eller läsplatta och söker på förskola eller kommun.

Specialkost och anpassade måltider

Har ditt barn behov av specialkost eller anpassade måltider ska du lämna in en ansökan om specialkost eller anpassad måltid. Inför varje nytt läsår eller vid förändringar i barnets behov vill vi att du skickar in blanketten för uppföljning av specialkost och anpassad kost så att vi kan säkerställa att alla barn får rätt kost. Uppföljning av specialkostintyg (bilaga 2) sker av ansvarig personal perioden juni-augusti varje år för att säkerställa att behovet kvarstår.

Med specialkost menas kost som är anpassad till ett visst sjukdomstillstånd, till exempel glutenintolerans, och andra allvarliga födoämnesöverkänsligheter/födoämnesallergier.

Till kategorin anpassade måltider hör behov av mat- och måltidsanpassningar för barn som på grund av fysiska, sensoriska, kognitiva eller utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar har svårigheter att äta/delta i den ordinarie måltiden.

Anpassade måltider kan inte användas om barnet av någon anledning inte tycker om den ordinarie kost som serveras.

När och för vad behövs det intyg?

Behovet av specialkost och anpassade måltider ska styrkas med ett intyg eller en journalkopia från sjukvården där behovet är dokumenterat. Vid önskemål om till exempel vegetarisk kost och fläskfri kost krävs inget underlag från sjukvården. För barn som tål kost innehållande laktos men önskar laktosfri mjölk att dricka krävs inget läkarintyg.

Beställ specialkost

Behöver ditt barn specialkost så pratar du med ansvarig förskolepersonal. Rektor skriver då ett specialkostintyg. Om behovet av specialkost förändras under läsåret kontaktas ansvarig personal/skolsköterska.

Är barnet sjukt eller ledigt ska du meddela produktionsköket.

Beställ anpassade måltider

Har ditt barn behov av anpassade måltider så kontaktar du måltidschefen som du når genom att ringa Kontaktcenter, 0585-487 00.

Vid önskemål om vegetarisk eller fläskfri kost kontaktas respektive kök.