Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Lämna klagomål på förskola, skola och fritidshem

Vi vill att alla barn och elever ska trivas i våra verksamheter. Dina klagomål är viktiga för skolans utveckling och kvalitetsarbete.

Om förskolan, skolan eller fritidshemmet inte motsvarar dina förväntningar, eller om du eller ditt barn är missnöjda med något vill vi veta det. Med din medverkan och dina klagomål får vi möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Klagomål

Du som är elev eller som är vårdnadshavare till barn och elever som går i förskola, fritidshem eller grundskolan i Lekebergs kommun kan lämna klagomål på verksamheterna. Det står i Skollagen 4 kap 8 §. Förvaltningen utreder sedan ärendet och återkopplar resultatet av utredningen till dig om du så önskar.

Ärendena hanteras skyndsamt men kan ta olika lång tid beroende på hur omfattande utredning som behöver göras. Du kan också välja att lämna in synpunkter/klagomål anonymt till förvaltningen.

Hur lämnar jag ett klagomål?

I första hand ska du vända dig med klagomål till berörd personal, exempelvis lärare eller mentor och i andra hand till förskolans/skolans rektor. Om du har framfört dina klagomål till personal och/eller ledning utan att problem åtgärdats eller en konstruktiv dialog upprättats eller om de klagomål du har kräver en grundligare utredning på enheten eller centralt på förvaltningsnivå, kan du vända dig till huvudmannen, dvs den som är ytterst ansvarig för verksamheten.

Vänd dig till huvudmannen om du inte är nöjd med vad skolan/förskolan gjort

För att vända dig till huvudmannen kan du använda kommunens e-tjänst för synpunkter och klagomål.
Genom att lämna in en synpunkt/klagomål via e-tjänsten får du återkoppling under hela processen. Du får:

  • ett mejl när ditt klagomål kommit in
  • ett mejl när vi börjat titta på ditt klagomål
  • ett mejl när vi är klara

Du kan också vända dig till kommunen via mejl eller brev med dina klagomål.