Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Lämna klagomål och synpunkter inom förskola, skola och fritidshem

Vi vill att alla barn och elever ska trivas i våra verksamheter. Dina synpunkter och klagomål är viktiga för skolans utveckling och kvalitetsarbete.

Om förskolan, skolan eller fritidshemmet inte motsvarar dina förväntningar, eller om du eller ditt barn är missnöjda med något vill vi veta det. Detta ger oss möjligheter att rätta till misstag. Vi behöver också få reda på hur du tycker vår service kan förbättras. Med din medverkan och dina synpunkter och klagomål får vi möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Synpunkter och klagomål

Du som är elev eller som är vårdnadshavare till barn och elever som går i förskola, fritidshem eller grundskolan i Lekebergs kommun kan lämna klagomål på verksamheterna. Det står i Skollagen 4 kap 8 §. Förvaltningen utreder sedan ärendet och återkopplar resultatet av utredningen till dig om du så önskar.

Ärendena hanteras skyndsamt men kan ta olika lång tid beroende på hur omfattande utredning som behöver göras. Du kan också välja att lämna in synpunkter/klagomål anonymt till förvaltningen.

Hur lämnar jag synpunkter/klagomål?

I första hand ska du vända dig med klagomål till berörd personal, exempelvis lärare eller mentor och i andra hand till förskolans/skolans rektor. Om du har framfört dina synpunkter/klagomål till personal och/eller ledning utan att problem åtgärdats eller en konstruktiv dialog upprättats eller om de synpunkter/klagomål du har kräver en grundligare utredning på enheten eller centralt på förvaltningsnivå, kan du vända dig till förvaltningen.

Vänd dig till förvaltningen om du inte är nöjd med vad skolan/förskolan gjort

För att vända dig till förvaltningen kan du använda kommunens e-tjänst för synpunkter och klagomål.
Där får du exempelvis beskriva vad synpunkten/klagomålet avser, vad som har hänt, om det fortfarande pågår och på vilket sätt du anser att förskolan/skolan har gjort fel. Genom att lämna in en synpunkt/klagomål via e-tjänsten får du återkoppling under hela processen. Du får:

  • ett mejl när ditt klagomål/synpunk kommit in
  • ett mejl när vi börjat titta på din synpunkt
  • ett mejl när vi är klara

Du kan också vända dig till kommunen via mejl eller brev med dina synpunkter och klagomål.