Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Skolsköterska och skolläkare

Skolhälsovården ska främst vara hälsofrämjande och hälsoförebyggande. Skolsköterskan och skolläkaren följer elevernas hälsa och utveckling. Skolsköterskan erbjuder regelbundna hälsosamtal, vaccinationer och enklare sjukvård till elever.

Kontaktinformation

Skolsjuksköterskan når du via Kontaktcenter på telefon: 0585-487 00.

Skolläkare
För att få kontakt med skolläkare vänder du dig till skolsköterskan på din skola.