Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Validering och kartläggning inom komvux

Den som överväger att börja studera eller genomgå prövning inom komvux har rätt till en inledande kartläggning av sitt kunnande. Den som är elev inom komvux kan under vissa förutsättningar få sitt kunnande erkänt genom validering.

Den inledande kartläggningen kan göra det möjligt för en dig som överväger att börja studera eller genomgå prövning inom komvux att få en överblick över ditt kunnande samt göra medvetna och väl underbyggda studie- och yrkesval.

Du ska inte behöva läsa det du redan kan. Enligt förarbetena bör den inledande kartläggningen därför syfta till att personen tar den lämpligaste och mest ändamålsenliga vägen genom utbildningssystemet. Kartläggningen kan till exempel användas för att ge vägledning och information om möjligheten till validering. För de personer som sedan genomgår en validering när de påbörjat en utbildning kan det innebära att de inte behöver läsa vissa kurser eller delar av kurser. För andra kan kartläggningen vara viktig för att klargöra att något annat än en validering är den bästa vägen.

Är du intresserad av kartläggning och validering av dina yrkeskunksaper då kan vi på Komvux hjälpa dig. Kontakta vägledningsceter för mer information kring validering.

Källor: 20 kapitlet 11-11 a, 20-20 a och 31-32 §§ skollagen samt proposition 2021/22:123 Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande.