Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Unikum - digital pedagogisk dokumentation

I förskolan ska varje barns utveckling och lärande vara i fokus. Undervisningen som sker i förskolan ska följas upp och dokumenteras kontinuerligt så att vi kan analysera och utvärdera det vi gör. Utvärderingarna hjälper oss att se till att undervisningen i förskolan tillgodoser alla barns möjligheter att utvecklas.

I Lekebergs kommun sker detta digitalt genom Unikum som är ett webbaserat IT-verktyg. Det innebär för dig som vårdnadshavare att du kan följa förskolans undervisning och ditt barns utveckling och lärande.

Kom igång med Unikum

Du når Unikum via länken nedan eller appen Unikum Familj.

Logga in i Unikum

Appen Unikum Familj är gratis och du laddar enkelt ner den via App Store eller Google Play. När du har startat appen väljer du ”Andra sätt att logga in” och därefter ”Lekebergs kommun”. Logga sedan in med ditt BankID.

När du har loggat in i Unikum måste du fylla i den e-postadress som du önskar att förskolan skickar information till dig på. Under inställningar kan du bl.a. ändra e-post samt lägga till en profilbild på barnet.

Mer information

Om du har frågor gällande pedagogisk dokumentation är du välkommen att vända dig till pedagogerna på förskolan.

Vanliga frågor och svar

Unikum är en digital plattform där det finns plats för information, planeringar, pedagogernas och barnens utvärderingar, reflektioner och dokumentation i form av lärloggsinlägg. Du kan se hur undervisningen är kopplade till förskolans läroplan (Lpfö18). Du kan även följa ditt barn och se avdelningens arbete genom bilder, dokumentationer och reflektioner.

Du får som vanligt muntlig information när du hämtar och lämnar ditt barn i förskolan. När ni kommer hem kan ni använda Unikum, läsa och se på bilderna och ditt barn kan berätta om vad vi har gjort och upplevt i förskolan under dagen.

Som vårdnadshavare kan du se vilka andra barn som går i ditt barns grupp samt ta del av information och dokumentation som rör hela gruppen.

Det är endast du som vårdnadshavare och ansvarig personal som kan se dokumentationen om ditt barns lärande och utveckling på förskolan.

Den dokumentation som finns i Unikum är bara avsedd för behöriga personer. Du får alltså INTE kopiera, dela eller använda foton och dokumentation i andra sammanhang, t.ex. på sociala medier.

Informationen skickas krypterad över internet, precis som för internetbanker. Samtliga vårdnadshavare ska logga in med E-legitimation/ Bank-Id. Servarna där informationen lagras står i välbevakade och skyddade driftcentraler i Sverige. Systemen övervakas dygnet runt av professionell driftpersonal och säkerhetslagring av informationen sker löpande. Systemen är även skyddade av brandväggar.

Kraven på säkerhet och integritet är höga och därför används personnummer. Personnummer används idag i alla förskolor och skolor i landet för att identifiera de elever som går i förskolan och skolan samt för att identifiera vårdnadshavare korrekt.

Dokumentationen om ditt barn finns kvar under barnets tid i förskolan. Vid byte av förskola inom kommunen följer barnets dokumentation med.

Då Unikum är det arbetsverktyg som Lekebergs kommun har valt för att dokumentera så behövs inget samtycke från vårdnadshavare för detta. Vi använder nu ett digitalt verktyg istället för papper och penna. Pedagogerna kommer att lägga till bilder på ditt barn i barnets egen dokumentation som bara ni vårdnadshavare samt pedagogerna har tillgång till.