Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Betyg och bedömning

För att kunna utvecklas och nå goda resultat är det viktigt att utvärdera hur arbetet i skolan går.

Skriftliga omdömen och individuell utvecklingsplan

Från årskurs ett till och med årskurs fem ges skriftliga omdömen en gång per läsår. De skriftliga omdömena sammanfattar vilka kunskaper du har och vad som behöver utvecklas för att du ska kunna göra ännu bättre ifrån dig i skolan.

Vid ett av utvecklingssamtalen ska läraren presentera en individell utvecklingsplan med skriftligt omdöme.

Utvecklingssamtal

Varje termin bjuds elev och vårdnadshavare in till utvecklingssamtal med elevens klasslärare/mentor. Under utvecklingssamtalet diskuteras hur du går vidare med ditt skolarbete och vad du behöver förbättra.

Kunskapskrav för varje ämne och kurs

Det finns kunskapskrav för alla ämnen i grundskolan. Kunskapskraven beskriver vad som krävs för godtagbara kunskaper och för olika betyg. Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper i ett ämne, på grund av att eleven varit frånvarande, ska betyg inte sättas i ämnet. Läs mer om skolans kursplaner på skolverkets hemsida.

Betyg från höstterminen årskurs 6

Från och med höstterminen årskurs 6 ges skriftliga betyg. Betygen är en sammanställning av elevens kunskaper och resultat.

För att sätta rättvisa betyg görs en likvärdig bedömning. Bedömningen utgår från Skolverkets kursplaner. Utifrån dem görs en bedömning i hur väl eleven uppfyller målen i varje ämne. Betygssättningen granskas också i relation till de nationella proven. 

Betygsskala

Betygsskalan innehåller sex steg. Betygen som går att få är A - E som står för godkända resultat. Betyget F står icke godkänt resultat. Betyget ska uttrycka i vilken mån en elev har uppnått de kunskapskrav som finns för varje ämne och kurs.