Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Fritids, fritidshem

När ditt barn går i förskoleklass upp till och med årskurs 6 så kan hen vara på fritids före och efter skolan samt under lov då du arbetar eller studerar. Alla våra fritidshem ligger i direkt anknytning till skolan. Du behöver ansöka för att få en plats och även betala avgift för platsen.

Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

Avgift

Den avgift du betalar bestäms av hushållets inkomst. Det finns en övre gräns för hur hög avgiften får vara (maxtaxa).

  • Taxan beräknas på hushållets inkomster. För gifta/sambor räknas bådas inkomst oavsett om barnet är gemensamt eller inte.
  • Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomst före skatt är 56 250 kronor per månad eller mer för år 2024. Är hushållet inkomst lägre betalar du en lägre avgift.
  • Om du inte lämnar in någon inkomstuppgift får du betala den högsta avgiften som då baseras på maxtaxan.
  • När din inkomst ändras behöver du uppdatera dina inkomstuppgifter, det gör du via vår e-tjänst.

Aktuell taxa för 2024

Avgift fritidshem 6-12 år
barn ett: 2 % av inkomsten - dock högst 1 125 kr per månad
barn två: 1 % av inkomsten – dock högst 563 kr per månad
barn tre: 1 % av inkomsten – dock högst 563 kr per månad
barn fyra osv. Ingen avgift

Lovfritidshem 6-12 år
En avgift tas ut med 50 kr/dag.

E-faktura

Du kan få barnomsorgsfakturan som e-faktura. Du anmäler själv att du vill ha e-faktura i din internetbank. Hittar du inte funktionen i din bankapp, testa att logga in via webbläsaren istället.

Kontakta kommunens barnomsorgshandläggare

Telefon: 0585-487 00
E-post: barnomsorgshandlaggare@lekeberg.se