Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Förskola

Förskoleverksamheten bedrivs i Lekebergs kommun i form av förskolor och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare). Lekebergs kommun erbjuder förskola och pedagogisk omsorg från det att barnet har fyllt ett år, om du arbetar eller studerar. Om du är föräldraledig eller aktivt söker arbete gäller särskilda regler. När ditt barn fyller tre år erbjuder Lekebergs kommun femton avgiftsfria timmar per vecka. Det kallas allmän förskola.

Utbildningen i förskolan styrs av skollag, läroplan för förskolan (Lpfö18), Skolverkets allmänna råd, diskrimineringslag och kommunens mål för förskolan. Vi arbetar även utifrån Barnkonventionen och ICDP.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning som innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. För att säkerställa förskolans kvalitet arbetar vi systematiskt med pedagogisk dokumentation, planering, utvärdering och uppföljning. Varje år upprättas också en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

I Lekebergs kommun bedrivs pedagogisk omsorg i lokal. Pedagogisk omsorg styrs av skollag, Skolverkets allmänna råd, diskrimineringslag och kommunens mål. Läroplanen för förskolan (Lpfö18) ska vara vägledande för verksamheten i pedagogisk omsorg. Verksamheten ska tillgodose barnets behov av omsorg och tillhandahålla en god pedagogisk verksamhet som stimulerar barnets utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnet för fortsatt lärande.

Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande samt utveckling och lärande.

Verksamheten har två huvuduppdrag

  • Den ska erbjuda en trygg omsorg som gör det möjligt för föräldrar att arbeta eller studera och vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran.
  • Den ska genom ett kvalificerat pedagogiskt arbete utveckla barnets förmågor i många olika avseenden och lägga grunden för ett livslångt lärande

Läroplan för förskolan på Skolverkets webbplats

Kontakta kommunens barnomsorgshandläggare

Telefon: 0585-487 00
E-post: barnomsorgshandlaggare@lekeberg.se