Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Förskolan Lär-Kan

Lär-Kan Grön

Grodden
Telefon: 0585-488 86
Mobil: 072-504 23 28

Knoppen
Telefon: 0585-488 66
Mobil: 073-056 42 83

Lär-Kan Gul

Maskrosen
Telefon: 0585-489 39
Mobil: 070-353 31 56

Solrosen
Telefon: 0585-488 44
Mobil: 072-504 20 50

Du når samtliga avdelningar via lar-kan@lekeberg.se

Rektor:

Eveline Häll
Telefon: 0585-489 32
E-post: eveline.hall@lekeberg.se

Adress:
Vretalundsvägen 6
719 93 Vintrosa


Förskolan Lär-Kan

Varmt välkommen till Förskolan Lär-Kan. Vi är en förskola med barn i åldrarna 1 till 4 år. Du hittar våra fyra avdelningar uppdelade i två arbetslag Maskrosen och Solrosen (arbetslag Gul) Grodden och Knoppen (arbetslag Grön).

Tiden på Lär-Kan ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn. Vi vill utbilda barnen att i demokratisk anda växa i sin självständighet, kreativitet, nyfikenhet samt lust att lära och utforska. Lärandet ska baseras på såväl samspel mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Verksamheten på Lär-Kan präglas av omsorg om individens välbefinnande samt utveckling och lärande.

På Lär-Kan är varje barns utveckling och lärande i fokus.

Mot förskolan arbetar även ett team med specialpedagoger som kan stötta både pedagoger och barn.

Förskolan ligger i Hidinge/Lanna.

Varmt välkommen till Förskolan Lär-Kan!

Bild på förskolan Lär-Kan