Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Förskolan Lär-Kan

Lär-Kan Grön
Telefon: 0585-488 86
Mobil: 072-504 23 28

Lär-Kan Gul
Telefon: 0585-488 66, 0585-488 84

Rektor:

Eveline Häll
Telefon: 0585-489 32
E-post: eveline.hall@lekeberg.se


Adress:
Hidinge


Förskolan Lär-Kan

Namnet Lär-Kan är en ordlek som synliggör vårt pedagogiska uppdrag. Den som lär sig kan! Lär-Kan kan även ses som en fågel som symboliserar att vi vill ge barnen glädje och frihet och vingar som lyfter och bär in i framtiden.

Förskolan har två arbetslag, Gul och Grön. I varje arbetslag finns två barngrupper, en för de yngre och en för de äldre barnen. Åldersindelningen i barngrupperna anpassas efter antal barn och kan se olika ut från år till år. Vi har en gemensam matsal där barn och personal äter alla måltider.

Skollagen och läroplanen för förskolan ligger till grund för verksamheten. För att säkerställa förskolans kvalitet jobbar vi systematiskt med pedagogisk dokumentation, planering, utvärdering och uppföljning. Varje år upprättas också en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Förskolorna i Lekeberg har en gemensam vision att bli ”Sveriges bästa förskola”. För oss betyder det att vi jobbar för att alla barn ska känna trygghet i vardagen. Samtidigt vill vi utmana barnen i en spännande, lekfull och utforskande verksamhet. Vi vill att barnen ska känna att de vill komma till Lär-Kan varje dag.