Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Förskolan Lär-Kan

Lär-Kan Grön

Grodden
Telefon: 0585-488 86
Mobil: 072-504 23 28

Knoppen
Telefon: 0585-488 66
Mobil: 073-056 42 83

Lär-Kan Gul

Maskrosen
Telefon: 0585-489 39
Mobil: 070-353 31 56

Solrosen
Telefon: 0585-488 44
Mobil: 072-504 20 50

Rektor:

Eveline Häll
Telefon: 0585-489 32
E-post: eveline.hall@lekeberg.se

Adress:
Vretalundsvägen 6
719 93 Vintrosa


Förskolan Lär-Kan

Namnet Lär-Kan är en ordlek som synliggör vårt pedagogiska uppdrag. Den som lär sig kan! Lär-Kan kan även ses som en fågel som symboliserar att vi vill ge barnen glädje och frihet och vingar som lyfter och bär in i framtiden.

Förskolan har två arbetslag, Gul (Maskrosen och Solrosen) och Grön (Grodden och Knoppen). I varje arbetslag finns två barngrupper. Åldersindelningen i barngrupperna anpassas efter antal barn och kan se olika ut från år till år. Just nu består Grön av barn i åldrar 1-3 år och Gul består av barn i åldrar 3-4 år. Vi har en gemensam matsal där barn och personal äter alla måltider.