Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Förskolan Södra

E-post:
forskolansodra@lekeberg.se

Avdelningar:

Spanarna 0585-488 26
Spårarna 0585-489 48
Uppfinnarna 0585-487 91
Upptäckarna 0585-487 20
Utforskarna 0585-489 05

Rektor:
Eveline Häll
0585-489 32
eveline.hall@lekeberg.se

Förskolan Södra

Varmt välkommen till förskolan Södra. Vi är en förskola med barn i åldrarna 1-5 år med 5 åldersindelade avdelningar. Våra avdelningar heter Spårarna, Spanarna, Uppfinnarna, Upptäckaren och Utforskaren.

Bild på förskolan Södra

Tiden på Förskolan Södra ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn. Vi vill utbilda barnen att i demokratisk anda växa i sin självständighet, kreativitet, nyfikenhet samt lust att lära och utforska. Lärandet ska baseras på såväl samspel mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Verksamheten på förskolan präglas av omsorg om individens välbefinnande samt utveckling och lärande.

På Förskolan Södra är varje barns utveckling och lärande i fokus.

Mot förskolan arbetar även ett team med specialpedagoger som kan stötta både pedagoger och barn.

Förskolan ligger i Fjugesta.

Varmt välkommen till förskolan Södra!