Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Förskolan Ugglan

Välkomman till förskolan Ugglan.

Tiden på Förskolan Ugglan ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn. Vi vill utbilda barnen att i demokratisk anda växa i sin självständighet, kreativitet, nyfikenhet samt lust att lära och utforska. Lärandet ska baseras på såväl samspel mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Verksamheten på förskolan präglas av omsorg om individens välbefinnande samt utveckling och lärande.

På Förskolan Ugglan är varje barns utveckling och lärande i fokus.

Mot förskolan arbetar även ett team med specialpedagoger som kan stötta både pedagoger och barn.

Förskolan ligger i Hidinge/Lanna

Varmt välkommen till förskolan Ugglan!

Senast publicerad: