Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Ansökan till gymnasial vuxenutbildning - vårterminen 2024

kursstarter vt 2024

Ansökan för start 8 januari har nu stängt. Nästa ansökan öppnar 15 januari med kursstart 18 mars.

Du kan skicka in din anmälan genom att fylla i följande ansökan Komvux Pdf, 391.9 kB.

OBS! Kom ihåg att både blanketten och bifogade betyg ska skickas till antagning.komvux@lekeberg.se

OBS! Du kan enbart fylla i blanketten på din dator/laptop.

Kursstart Vt 2024

Ansökningsperiod

Kompletteringsdag

 Start 18 Mars-24 maj 10 veckor***

15 januari- 15 februari

14 januari

Start 22 april-24 maj**

18 mars- 19 april

21 april

start 27 maj- 2 augusti 10 veckor*

29 april- 26maj

28 aprilk* se kursutbud sommarkurser

** Intensiv räknas studier på 100% 5 veckor.

*** Observera att kurserna

Svenska/svenska som andraspråk 1 och 3

Engelska 5-6 samt matematik 1-4 ej kan läsas

på 20 veckor start 18 mars samt 27 maj utan enbart på 10 veckor.

Ladda ner kursutbud Word, 83.4 kB.

Gymnasiala kurser matematik

Matematik 1a
Kurskod
MATMAT01a
Poäng 100
Nivå Gymnasial

I kursen matematik 1a får du möjlighet att fördjupa dig kring formler, avrundning och enheter. Du lär dig om egenskaper hos funktioner, överslagsräkning samt att lösa linjära ekvationer och olikheter.
Vill du kunna använda matematik för att beräkna hur mycket det kostar att köpa en ny dator på avbetalning? Vad är trigonometriska funktioner? Hur stor är sannolikheten att vinna på ett lotteri?
Mer om centralt innehåll finns att läsa under Kurser / Matematik 1b, 100 poäng / "Centralt innehåll" på Skolverkets hemsida.

Matematik 1b
Kurskod
MATMAT01b
Poäng 100
Nivå Gymnasial

I kursen Matematik 1b får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om räta linjens ekvation och hantering av formler. Du lär dig trigonometriska samband, egenskaper hos hela tal och funktioner, korrelation och kausalitet samt att lösa linjära ekvationer och olikheter.
Vill du kunna använda matematik för att beräkna radioaktivt sönderfall? Vad är den effektiva räntan på lånet? Hur stor är sannolikheten att vinna på ett lotteri?
Innehåll i kursen: finns att läsa under Kurser / Matematik 1b, 100 poäng / "Centralt innehåll" på Skolverkets hemsida.

Matematik 1c
Kurskod
MATMAT01c
Poäng 100
Nivå Gymnasial

I kursen Matematik 1c får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om räta linjens ekvation och hantering av formler. Du lär dig trigonometriska samband, egenskaper hos hela tal och funktioner, beräkningar med vektorer samt att lösa linjära ekvationer och olikheter.
Vill du kunna använda matematik för att beräkna radioaktivt sönderfall? Vad är den effektiva räntan på lånet? Hur stor är sannolikheten att vinna på ett lotteri?
Innehåll i kursen: finns att läsa under Kurser / Matematik 1c, 100 poäng / "Centralt innehåll" på Skolverkets hemsida.

Matematik 3b
Kurskod
MATMAT03c
Poäng 100
Nivå Gymnasial

I Matematik 3b lär du dig mer om hur funktioner fungerar. Du lär dig begrepp som ändringskvot, gränsvärde, derivata, integral och sambandet mellan dessa samtidigt som du lär dig metoder för att lösa extremvärdesproblem och polynomekvationer av högre grad. Även geometrisk summa och linjär optimering ingår i kursen.
Vilken är den största volym en öppen låda som viks av ett A4 kan ha? Hur snabbt sker tillväxten i en bakteriekultur? Vad blir arean mellan två funktionskurvor?

Matematik 3c
Kurskod
MATMAT03c
Poäng 100
Nivå Gymnasial

I Matematik 3c lär du dig mer om hur funktioner fungerar.
Vilken är den största volym en öppen låda som viks av ett A4 kan ha? Hur snabbt sker tillväxten i en bakteriekultur? Vad blir arean mellan två funktionskurvor?
Du lär dig begrepp som ändringskvot, gränsvärde, derivata, integral och sambandet mellan dessa samtidigt som du lär dig metoder för att lösa extremvärdesproblem och polynomekvationer av högre grad. Även enhetscirkeln, trigonometri och absolutbelopp ingår i kursen.Matematik 4
Kurskod
MATMAT04
Poäng 100
Nivå Gymnasial

I Matematik 4 fördjupar du dina kunskaper om funktioner och i trigonometri. Du lär dig räkna med komplexa tal, derivera trigonometriska funktioner och göra beräkningar med hjälp av integraler.
Vill du kunna använda matematik för att beräkna frekvensen av en ljudvåg? Hur kan man beräkna hastigheten hos en raket med integraler? Vad är amplituden av en sinuskurva?

Matematik 5
Kurskod
MATMAT05
Poäng 100
Nivå Gymnasial

I Matematik 5 introduceras differentialekvationer och hur man löser sådana både för hand och med digitala metoder. Du lär dig diskret matematik och begrepp som mängd, kongruens, permutation, rekursion och talföljd. Även bevismetoder och talbaser ingår i kursen.
Vill du kunna använda matematik för att beräkna hur lång tid det tar innan nybryggt kaffe svalnat till drickvänlig temperatur i en kopp? På hur många sätt kan man få minst 13 rätt på vanligt stryktips?

Naturvetenskapliga kurser

Naturkunskap 1a1
Kurskod
NAKNAK01a1
Poäng 50
Nivå Gymnasial

I kursen Naturkunskap 1a1 behandlas många aspekter kring hållbar utveckling samt naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.

Hur påverkar användandet av olja snötillgången i våra fjäll? Vems är maten, den som brukar jorden eller den som har mest pengar?

Naturkunskap 1a2
Kurskod
NAKNAK01a2
Poäng 50
Nivå Gymnasial

I kursen Naturkunskap 1a2 diskuteras samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger och konsumtion samt påverkan på miljön. Hur farligt är det egentligen med droger? Kan man genmodifiera sina muskler större?
Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna. Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och livets
minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella forskningsområden.


Naturkunskap 1b
Kurskod
NAKNAK1ba2
Poäng 100
Nivå Gymnasial

I kursen Naturkunskap 1b behandlas frågor om hållbar utveckling, samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, reflektion över och diskussion kring normer och evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald.

Hur påverkas vårt klimat av det sättet vi använder fossila bränslen? Varför förbrukar 10% jordens befolkning 90% av dess resurser? Är det ofarligt att använda anabola preparat? Är det okej att vara olika? Rätt och fel kring GMO.

Naturkunskap 2
Kurskod
NAKNAK02
Poäng 100
Nivå Gymnasial

I kursen naturkunskap 2 innefattas universums utveckling, ämnens egenskaper, evolutionens mekanismer, människokroppens organ och organsystem och organiska och oorganiska ämnen i vardag och samhälle.

Hur har universum utvecklats? Hur har organismer utvecklats? Hur fungerar njuren? Hur gör man teflon?
Du får även lära dig om industriella processer, teknikutveckling och miljöperspektiv som rör framställning av moderna material, livsmedel och andra produkter.

Biologi 1
Kurskod
BIOBIO01
Poäng 100
Nivå Gymnasial

Hur påverkar du den globala hållbara utvecklingen genom ditt lokala inköp? Varför finns det så många olika växter? I kursen Biologi 1 behandlas ekologi med ekosystemets dynamik och vår påverkan globalt och lokalt.
Genetikens grunder tas upp och etiska dilemman lyfts fram. Evolutionens mekanismer tas upp och nyckelbegrepp som naturligt urval och selektion reds ut. Allt detta utifrån ett naturvetenskapligt synsätt där modeller och teorier bearbetas utifrån biologiska förklaringsmodeller.
Du får chansen att utvärdera resultat, metodval och arbetsprocesser genom att analysera felkällorna. Lär dig se skillnad på vetenskapliga resonemang och ogrundade påståenden eller berättelser.

Kemi 1
Kurskod
KEMKEM01
Poäng 100
Nivå Gymnasial

Vad är ett grundämne? Vad är pH? Hur bildas rost? Varför har olika ämnen olika densitet? Varför leder saltvatten ström bättre än sött vatten? I kursen Kemi 1 behandlas kemisk bindning och dess inverkan på till exempel förekomst, egenskaper och användningsområden för organiska och oorganiska ämnen.
Vill du lära dig mer om syra och bas-, redox- eller fällningsreaktioner kommer denna kurs att ge dig mycket. Vi går också igenom hur du räknar kemi och handhar några viktiga analysverktyg. Vi ger dig chansen att utveckla ett naturvetenskapligt språk och utvecklar din färdighet att laborera.
Efter att du läst kursen kommer du att kunna ta ställning i frågor som rör kemi och är oerhört viktiga för samhället.

Kemi 2
Kurskod
KEMKEM02
Poäng 100
Nivå Gymnasial

Hur kan vi påverka reaktioners hastighet? Vad är en funktionell grupp? Hur byggs ett protein upp? I kursen Kemi 2 behandlas reaktionshastighet och kemisk jämvikt.
Du får chansen att lära dig mer kring molekylers och atomers egenskaper i olika typer av reaktioner. Kursen tar upp det genetiska informationsflödet och går in på människans ämnesomsättning.
Vi ger dig chansen att utveckla ett naturvetenskapligt språk och utvecklar din färdighet att laborera. Efter att du läst kursen har du full koll på kemidiskussionen kring vår hållbara utveckling.
Observera! Laboration på lokal.

Fysik 1a
Kurskod
FYSFYS01a
Poäng 100
Nivå Gymnasial

Vill du veta hur man beräknar en bils bromssträcka eller varför båtar flyter? Vad är den starka kraften för något? Vill du veta mer om relativitetsteorin? Då ska du läsa Fysik 1a!
Kursen behandlar rörelse och krafter, energi och energiresurser samt strålning. Naturvetenskapligt arbetssätt och matematiska metoder tillämpas för att lösa problem. Teori varvas med praktiska experiment där användning av bl.a. digitala hjälpmedel ingår.
De kunskaper och insikter du får samt de arbetsmetoder du lär dig i kursen kommer att hjälpa dig att granska och använda den information du möts av i din vardag.
Obs! Laboration på lokal förekommer i vissa kommuner.

Fysik 2
Kurskod
FYSFYS02
Poäng 100
Nivå Gymnasial

Vill du veta hur vi kan känna till vilka grundämnen som finns på andra planeter eller hur universum är uppbyggt? Funderar du över hur man gör en datorsimulering? Då ska du läsa Fysik 2!
Kursen behandlar rörelse och krafter på en fördjupad nivå, vågor och elektromagnetism, universums utveckling och struktur. Fysikens arbetssätt utvidgas till att innefatta matematiskt enkla modeller för att simulera tvådimensionell rörelse.
I kursen fördjupar du din förmåga att analysera och lösa problem, teoretiskt såväl som experimentellt.
Observera! Laboration på lokal förekommer i vissa kommuner.

Biologi 1

Kurskod
BIOBIO01
Poäng 100
Nivå Gymnasial

Hur påverkar du den globala hållbara utvecklingen genom ditt lokala inköp? Varför finns det så många olika växter? I kursen Biologi 1 behandlas ekologi med ekosystemets dynamik och vår påverkan globalt och lokalt.
Genetikens grunder tas upp och etiska dilemman lyfts fram. Evolutionens mekanismer tas upp och nyckelbegrepp som naturligt urval och selektion reds ut. Allt detta utifrån ett naturvetenskapligt synsätt där modeller och teorier bearbetas utifrån biologiska förklaringsmodeller.
Du får chansen att utvärdera resultat, metodval och arbetsprocesser genom att analysera felkällorna. Lär dig se skillnad på vetenskapliga resonemang och ogrundade påståenden eller berättelser.

Biologi 2

Kurskod
BIOBIO02
Poäng 100
Nivå Gymnasial

Hur vet kroppen att det skall börja producera könsceller efter 15 år av våra liv? Hur funkar fotosyntesen och cell- andningen egentligen? Vad är ett virus?
I kursen Biologi 2 får du chansen att lära dig mer kring cellens funktion och livscykel och kring detta lyfts också etik och användning in. Kroppens olika organ och dess funktioner är centrala i kursen och allt från hormonsystem till antibiotika täcks in. Allt detta utifrån ett naturvetenskapligt synsätt där modeller och teorier bearbetas utifrån biologiska förklaringsmodeller.
Du får chansen att utvärdera resultat, metodval och arbetsprocesser genom att analysera felkällorna. Lär dig se skillnad på vetenskapliga resonemang och ogrundade påståenden eller berättelser.

Historia 1a1 1a2
Kurskod
HISHIS011a1 HISHIS011a2
Poäng 100
Nivå Gymnasial

Kursen Historia 1a1 tar dig med till historiska epoker och ämnar ge dig förutsättningar för att se sambanden dem emellan. Vi kommer också se hur historia inte är en enda sanning utan att historia kan tolkas olika.
Känner du dig vilsen i förflutenheten och önskar orientera dig historiens landskap och stifta bekantskap med historiska storheter, uppleva omvälvande samhällsförändringar och se klassiska rikens uppgång och fall? Då ska du läsa Historia 1a1.


Historia 1b
Kurskod
HISHIS01b
Poäng 100
Nivå Gymnasial

Kursen Historia 1b visar hur historia har använts och fortfarande används för att påverka samtidens attityder och värderingar. Du kommer dessutom ges möjlighet att diskutera din plats i den historiska väven.
Känner du dig vilsen i förflutenheten och önskar orientera dig i historiens landskap och stifta bekantskap med historiska storheter, uppleva omvälvande samhällsförändringar och se klassiska rikens uppgång och fall?
Då är detta kursen för dig där du även får möjligheten till detta men du kommer också ges redskapen som behövs för att även tolka dessa och se sambanden dem emellan.

Religionskunskap 1
Kurskod
RELREL01
Poäng 100
Nivå Gymnasial

Kursen behandlar världens stora religioner och livsåskådningar i teori och praktik och hur människans identitet formas utifrån religioner och andra livsåskådningar.
Du får i kursen även möjlighet att resonera kring etiska modeller och hur de ligger till grund för olika handlingsalternativ i givna situationer, samt studera olika perspektiv på förhållandet mellan religion och vetenskap.

Samhällskunskap 1a1
Kurskod
SAMSAM01a1
Poäng 50
Nivå Gymnasial

I Samhällskunskap 1a1 får du lära dig vilka rättigheter och skyldigheter du har som medborgare. Du får även en inblick i förutsättningarna på arbetsmarknaden samt kring privatekonomiska frågor.

Hur ser samspelet mellan individ och samhälle ut i en demokratisk stat? Hur kan du som individ vara med att påverka samhället lokalt, nationellt och internationellt?

Vidare kommer du att få lära dig om människans livsvillkor och varför ibland förutsättningarna skiljer sig åt på individ och samhällsnivå, nationellt såväl som internationellt. Du kommer att få uttrycka dina kunskaper både muntligt och skriftligt under kursen.

Samhällskunskap 1a2
Kurskod
SAMSAM01a2
Poäng 50
Nivå Gymnasial
I Samhällskunskap 1a2 bygger du vidare på dina kunskaperna från kursen Samhällskunskap 1a1. Tyngdpunkten ligger på politiska ideologier, välfärdssamhället och samhällsekonomi.
Du får reflektera över vilken skillnad partiernas politiska ideologier har för de lagar och beslut som tas i Riksdagen idag. Eller hur din privatekonomi påverkas av att de ekonomiska förhållandena i världen förändras?
Du kommer också att fördjupa dig i de utmaningar och möjligheter som digitaliserad media innebär i ett demokratiskt samhälle. Till exempel hur förändringar i dagens samhälle förändrar vår syn på yttrandefriheten.

Samhällskunskap 1b

Kurskod
SAMSAM01b
Poäng 100
Nivå Gymnasial

I Samhällskunskap 1b tas innebörden av de mänskliga rättigheterna upp och du får bekanta dig med organisationer som verkar internationellt för att dessa rättigheter skall uppnås och efterlevas.
Du får också läsa om demokrati och olika demokratiska modeller, möjligheterna att vara med och påverka samhället samt medias roll i en demokrati.
Ekonomi är ett ytterligare område som tas upp. Hur hänger egentligen min privatekonomi samman med den internationella ekonomin?
Du får använda dig av olika teoretiska verktyg som modeller, olika samhällsvetenskapliga metoder samt en möjlighet att utveckla din källkritiska förmåga. I denna kurs får du med andra ord en god grund inför vidare teoretiska studier inom samhällsvetenskap. Du kommer att få uttrycka dina kunskaper både muntligt och skriftligt under kursen.


Samhällskunskap 2
Kurskod
SAMSAM02
Poäng 100
Nivå Gymnasial

Kursen Samhällskunskap 2 erbjuder en fördjupning kring hur samhället fungerar och hur det har vuxit fram till dagens samhälle. Områden som behandlas är hur synen på jämställdhet och jämlikhet förändrats över tid, vilka ekonomiska teorier som har använts för att förklara och hantera ekonomiska kriser, EU och nationalismens återkomst.
I kursen kommer olika teorier bland annat kopplade till ekonomi och ideologier att tas upp. Här ges även möjligheten till fördjupad teoretisk kunskap kopplad till ämnet, där källkritik är ett centralt område.
Du kommer att få uttrycka dina kunskaper både muntligt och skriftligt under kursen, till exempel i essä-form med hjälp av den avancerade analysmodellen.

Samhällskunskap 3
Kurskod
SAMSAM03
Poäng 100
Nivå Gymnasial

Samhällskunskap 3 är rätt kurs för dig som vill fördjupa dig i världens globalisering och dess effekter, vetenskapsteori samt ett valbart samhällsproblem.
I kursen får du möjlighet att skriva en uppsats samt att arbeta med hypotes och teoribildning, statistik och samhällsvetenskaplig metodik. Här får du även praktisk användning och fördjupning av den källkritiska kunskap samt den teoretiska kunskap du fått i tidigare kurser. Kursen är en bra förberedelse för högre samhällsvetenskapliga studier.

Svenska, svenska som andraspråk
Svenska 1

Kurskod
SVESVE01
Poäng 100
Nivå Gymnasial

I kursen Svenska 1 får du får utveckla ditt eget språk, såväl skriftligt som muntligt, samt förmågan att framföra olika budskap i tal och skrift. Argumentationsteknik och referatteknik varvas med utredande texter och textanalys. Genom att läsa skönlitterära texter får du dessutom en ökad förståelse för dig själv och andra. Du får även lära dig om varför vi pratar som vi gör och reflektera kring språklig variation, som till exempel dialekter.
I kursen kommer du att lära dig om:
• Språkriktighet och grundläggande grammatik
• Arbetsprocesser i både tal och skrift
• Referatteknik och källkritik
• Att skriva argumenterande och utredande texter
• Att tolka och analysera skönlitteratur från olika tider och författare
• Dialekter och andra språkliga variationer
Svenska 1 är en utmärkt kurs att börja med eftersom du får utveckla din förmåga att skriva tydliga och väl strukturerade texter, vilket kommer hjälpa dig i andra kurser. Kursen innehåller undervisning och övningar som förbereder dig väl inför de examinerande uppgifterna.

Svenska 2
Kurskod
SVESVE02
Poäng 100
Nivå Gymnasial

I kursen Svenska 2 får du möjlighet att fördjupa dig i skönlitteraturen och dess historia genom att till exempel se hur skönlitteraturen och samhället påverkat varandra. Du får också möjlighet att reflektera kring det svenska språkets status och hur språksituationen ser ut i Norden idag. Du får även utveckla din förmåga att muntligt och skriftligt förmedla tankar och åsikter, samt lära känna språkets byggstenar - grammatik.
I kursen kommer du att lära dig om:
• Svenska språkets uppbyggnad (grammatik)
• Språkförhållanden i Norden, till exempel nordiska språk, minoritetsspråk och dialekter
• Argumentationsteknik i tal och skrift
• Att skriva utredande texter och hålla informerande tal
• Relationen mellan litteratur och samhällsutveckling och hur man använder centrala litteraturvetenskapliga begrepp
Svenska 2 bygger vidare på mycket från svenska 1 och fördjupar sig inom nya områden som är viktiga för att förstå vår historia och vår närmsta omvärld. Kursen innehåller undervisning och övningar som förbereder dig väl inför de examinerande uppgifterna.

Svenska 3
Kurskod
SVESVE03
Poäng 100
Nivå Gymnasial
I kursen Svenska 3 får du lära dig grunderna för ett vetenskapligt skrivande. Genom att analysera kända tal samt hålla egna tal får du fördjupa dig i retorikens värld. Du får också litteraturvetenskapliga verktyg för att tolka skönlitterära texter, samt fördjupa dig i det svenska språkets utveckling.
I kursen kommer du att lära dig om:
• Hur man använder den retoriska arbetsprocessen för att framföra olika typer av tal, samt analysera retorik
• Det svenska språkets historia, släktskapsförhållanden och utveckling
• Vetenskapligt skrivande, samt referatteknik och källkritik
• Tematiska analyser av skönlitterära verk och att använda litteraturvetenskapliga begrepp
Svenska 3 ger dig verktygen att lyckas med högskole- och universitetsstudier och kan ses som en övergångskurs till dessa. Kursen innehåller undervisning och övningar som förbereder dig väl inför de examinerande uppgifterna.

Engelska 5
Kurskod
ENGENG05
Poäng 100
Nivå Gymnasial

I kursen Engelska 5 får du träna på de färdigheter som är en del av att både kunna och våga använda engelska med säkerhet i vardagliga situationer; tala, läsa, skriva och lyssna.
Fokus ligger på att du ska kunna göra dig förstådd genom enkla framställningar av ämnen du är bekant med. Du får öva på att använda språket i både informella och formella sammanhang och genom att läsa och bearbeta olika sorters texter får du också en fördjupad kunskap om olika kulturer där engelska används.

Engelska 6
Kurskod
ENGENG06
Poäng 100
Nivå Gymnasial

Kursen Engelska 6 inriktar sig till stor del på att göra språkanvändningen mer korrekt och att du ska kunna anpassa språket till olika syften och sammanhang.
I kursen övar du på att analysera och diskutera text och tal med syfte att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till det du hör och läser. Du får göra egna framställningar som rör kulturella företeelser i olika engelskspråkiga sammanhang.

Engelska 7
Kurskod
ENGENG07
Poäng 100
Nivå Gymnasial
Engelska 7 är den mest teoretiska av engelskakurserna. Därför är det viktigt att du har goda förkunskaper i språket. Syftet är att du under kursens gång lär dig att skriva och tala formellt. Du ska kunna anpassa din språkanvändning till syfte, genre och stilnivå.
Utöver att analysera litteratur och tal i olika sammanhang kommer du få öva dig i att läsa, skriva och bearbeta olika typer av texter och hålla muntliga anföranden där du får utreda, resonera och argumentera ur olika perspektiv.

Grundläggande kurser

Grundläggande svenska/ svenska som andraspråk
Grundläggande svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar för att utveckla ny kunskap, studera vidare och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår personlighet och samspelar med andra människor i olika situationer. Kursen bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkiga identitet och utvecklar tillit till sin egen språkförmåga.
Kurserna består av 4 delkurser
SVA 1:100p 10 veckor
SVA 2:200p 20 veckor
SVA3: 200p 20 veckor
SVA 4: 200p 20 veckor


Svenska Heltid
Svenska på heltid är för dig som: Som exempelvis har en utländsk gymnasieutbildning validerad av UHR och enbart behöver läsa svenska. Eller har ett mål som inte kräver att du läser andra grundläggande kurser än svenska delkurs 4. Att läsa svenska heltid innebär att du läser:
SVA delkurs 1 5 veckor
SVA delkurs 2 10 veckor
SVA delkurs 3 10 veckor
SVA delkurs 4 10 veckor

Grundläggande Samhällskunskap
Undervisningen i kursen samhällskunskap inom kommunal vuxen utbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar sina kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.

Undervisningen i kursen historia inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande.
Grundläggande Religionskunskap
Undervisningen i kursen religion inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper inom ämnet.

 

Vid ansökan till gymnasiala kurser behöver du tänka på följande saker:

 • Planera dina studier: Innan du ansöker är det bra att veta vilka kurser du vill eller behöver läsa. Om du känner dig osäker på vad du vill eller behöver läsa, ta hjälp av studie- och yrkesvägledare. Tillsammans bestämmer ni vad som passar bäst för dig.
 • Förbered ett dokument med rätt intyg som ska bifogas i ansökan: I din ansökan ska du skicka med en kopia på ditt betyg och andra dokument som styrker vad du har läst tidigare.

OBS! Om du söker kurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik eller naturkunskap och saknar betyg, intyg eller testresultat i ämnet, måste du göra ett nivåtest. Testresultatet ska du skicka med i ansökan. För att göra nivå-test kontakta studie-och yrkesvägledning.

De här betygen ska du skicka med i din ansökan

För att ditt betyg ska vara ett giltigt dokument måste det vara underskivet av utbildningsanordnaren eller den som har bedömt dina betyg. Det måste även ha underskrift av rektor. Dina personuppgifter ska vara synliga på alla sidor av dokumenten. Det går bra med skannade kopior eller ett tydligt foto i de flesta format som till exempel pdf- eller jpg.

Se till att ha en kopia på alla dokument innan du skickar in ansökan.

OBS! Studieplan och utdrag från Antagning.se eller andra betygsbanker är inte giltigt som underlag för ansökan.

De här betygen och intygen ska du skicka med i din ansökan

 • Betyg från grundskola.
 • Betyg från gymnasieskola: avgångsbetyg, samlat betygsdokument, slutbetyg, utdrag ur betygskatalog, studiebevis, examensbevis eller diplom från IB.
 • Betyg från vuxenutbildning/Komvux i annan kommun än Lekeberg
 • UHR-bedömning av utländsk gymnasieutbildning. UHR är förkortning för Universitets- och högskolerådet som tidigare hette VHS, Verket för högskoleservice.
 • Intyg med studieomdöme från folkhögskola.
 • Intyg från språktester gjorda av andra än Komvux Lekeberg.
 • Andra dokument som visar på de förkunskaper som krävs för kursen du söker.

De här betygen behöver du inte skicka med i din ansökan

 • Betyg från NTI-skolan
 • Utländska betyg som ej är översatta och bedömda av VHS/UHR.

OBS! Både blankett och betyg ska mejlas till antagning.komvux@lekeberg.se
Du hittar ansökningsblanketten här. Pdf, 391.9 kB.

Antagningen grundas på den information och de handlingar som du bifogar i din ansökan. Det är därför viktigt att din ansökan är fullständig med de handlingar som styrker dina förkunskaper för den kurs/kurser eller den utbildningen du söker.

Alla betyg från tidigare studier ska bifogas. Namn och personnummer ska framgå på dokumentet samt rektors underskrift.

Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Urvalet görs enligt förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Vid urvalet ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande

 • önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
 • inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar gymnasieskolan,
 • är eller riskerar att bli arbetslös
 • behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
 • behöver utbildningen för planerat yrkesval. Om det är alltför få sökande till en kurs/utbildning kan det beslutas att den inte startar. För yrkesutbildningar gäller det även att utbildningen måste få ekonomiskt stöd från staten för att den ska starta.


Gymnasieexamen

Högskoleförberedande examen från KOMVUX

Samhällsvetenskap och humaniora

2400 gymnasiepoäng varav godkända betyg i 2250 poäng. Tänk på att Idrott och hälsa 1 inte
får ingå i en gymnasieexamen från Komvux.

En gymnasieexamen består av tre delar.

1. Obligatoriska kurser minst 1050 p

Svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 p
Engelska 5 och 6 200 p
Matematik 1b/1c* 100 p
Komvuxarbete 100 p
Historia 1b** 100 p
Samhällskunskap 1b** 100 p
Naturkunskap 1b** 100 p
Religionskunskap 1** 50 p

2. Programinriktade kurser minst 700 p

3. Valbara kurser max 650 p

Totalt antal poäng 2400 p
*Rektor kan besluta att Ma 1a kan ersätta Ma 1b eller Ma 1c.
**Ovanstående obligatoriska kurser är en mall. Andra kurser kan vara giltiga i ämnena
historia, naturkunskap, religionskunskap och samhällskunskap. Två av ämnena biologi, fysik
och kemi kan ersätta naturkunskap. Tänk då på att poängfördelningen ändras, prata med en
studie- och yrkesvägledare för mer information

Naturvetenskap och teknik
2400 gymnasiepoäng varav godkända betyg i 2250 poäng. Tänk på att Idrott och hälsa 1 inte får ingå i
en gymnasieexamen från Komvux.

En gymnasieexamen består av tre delar.

1. Obligatoriska kurser minst 1200 p

Svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 p
Engelska 5 och 6 200 p
Matematik 1b/1c*, 2b/2c och 3b/3c 300 p
Komvuxarbete 100 p
Historia 1a1** 50 p
Samhällskunskap 1b** 100 p
Naturkunskap 1b** 100 p
Religionskunskap 1** 50 p

2. Programinriktade kurser minst 650 p

3. Valbara kurser max 550 p
Totalt 2400 p
*Rektor kan besluta att Ma 1a kan ersätta Ma 1b eller Ma 1c.
**Ovanstående obligatoriska kurser är en mall. Andra kurser kan vara giltiga i ämnena historia,
naturkunskap, religionskunskap och samhällskunskap. Två av ämnena biologi, fysik och kemi kan
ersätta naturkunskap. Tänk då på att poängfördelningen ändras, prata med en studie- och
yrkesvägledare för mer information.

Slutbetyg

Ett slutbetyg omfattar 2 350 gymnasiepoäng. Ingen programindelning. Nya kursplaner infördes i gymnasial vuxenutbildning den 1 juli 2001.
Slutbetyg med äldre konverterade kurser får omfatta 2301-2399 gymnasiepoäng.

Slutbetyg från vuxenutbildningen får utfärdas senast den 1 juli 2021.

Kärnämnena som ska ingå i slutbetyget är:

 • Svenska A+B/svenska som andra språk A+B
 • Engelska A
 • Samhällskunskap A
 • Religionskunskap A
 • Matematik A
 • Naturkunskap A

Yrkesexamen

En yrkesexamen från kommunal vuxenutbildning ska innehålla gymnasiegemensamma kurser om 600 poäng samt kurser om ytterligare 1800 p där mer än hälften av kurserna (901 poäng) ska kunna ingå i det yrkesprogram som eleven valt. Resterande kurser på 899 poäng får eleven välja själv. Komvux kan utfärda samma yrkesprogram som gymnasieskolan, men enligt komvux regler.

Planera dina studier

Om känner dig osäker på vad du behöver komplettera med för att bli behörig till gymnasial yrkesutbildning, yrkeshögskola eller universitet kontakta studie och yrkesvägledare.

Läs mer här om hur du planerar dina studier.


Ansökningsperiod: 18 mars 19 april

Kurstid: start 27 maj-2 augusti 10 veckor

Historia 1a1

Historia 1a2

Historia 1b

Religion 1

Samhällskunksap 1a1

Samhällskunksap 1a2

Samhällskunskap 1b

Samhällskunskap 2

Samhällskunskap 3

Naturkunksap 1a1

Naturkunskap 1a2

Naturkunskap 1b

Naturkunksap 2

Engelska 7

Intensivkurser

Intensivkurserna innebär att du studerar på 100% studietakt under 5 veckor. Det är i första hand till för dig som saknar grundläggande eller särskildbehörighet till universitet och högskolor inför Ht 2023. Innan den 21 juni ska du komplettera till antagning.se. Har du frågor om intensivkurser så kontakta vux.vagledning@lekeberg.se